Accessibilitat

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

És compromís del Consorci T-Seniority fer que la seva web sigui accessible per a tots.


La nostre web ha estat dissenyada amb un nombre de functionalitats vinculadas a l'accessibilitat. Aquestes característiques inclouen:

  • Text de mida ajustable (configurable en la barra de navegació superior de totes les pàgines)
  • Text alternatiu per les Imatges
  • Àudio (text llegit) de les pàgines (per als qui no poden veure o tenen dificultat per veure)
  • Ús mínim d'imatges
  • Contingut més accessible
  • Respecte dels estàndards

 

Mida del text ajustable


És el nostre desig proporcionar una web que sigui el més accessible possible per defecte i d'aquesta manera hem incorporat l'opció de poder incrementar la mida de la font. Tot i això entenem que difícilment podrem satisfer les necessitats de tots, pel que seguirem intentant millorar el nivell d'accessibilitat del web i anirem incorporant quantes opcions tecnològiques vagin apareixent que contribueixen a aquest fi.

 


Text alternatiu per les imatges


Les imatges de la nostre web tenen textos alternatius, sovint coneguts com alt text. Això significa que quan una imatge és utilitzada en una pàgina web per vehicular informació, el seu contingut és descrit també a l’ alt text. Conseqüentment, la imatge pot ser entesa per lectors de textos i per tecnologies d’assistència tals com lectors de pantalla. Allà on sigui possible, no farem servir imatges amb intenció merament decorativa. Tot i així, si una imatge és utilitzada amb aquesta intenció, el text alternatiu restarà buit, seguint la línea acceptada de bones pràctiques.


Sentir la web (disponible en un futur proper)


Hem capacitat la nostra web perquè pugui llegir en veu alta. No caldrà que us baixeu res a l’ordinador. Un cop l’opció “sentir aquesta pàgina” ha estat seleccionada, podreu sentir la pàgina llegida en veu alta, sempre i quan tingueu auriculars o altaveus connectats al vostre ordinador.

 

Minimitzant l'ús d'imatges


Sempre que sigui possible es farà servir text en comptes de gràfics, per tal de reduir el temps de descàrrega de la pàgina i perquè sigui més fàcil controlar la mida del text.

 

Fer més accesible el contingut

Per proposar una certa coherència als visitants de la Web, fem servir una fulles d’estil en cascada (CSS en abreujat). Les CSS permeten presentar una Web homogènia en quant a la utilització dels colors, de la mida dels textos i de la font dels caràcters. Les CSS són un mitjà per respectar els estàndars en vigor en matèria d'accessibilitat a les Webs d'internet. Tanmateix, la nostra pàgina d'internet no deixa d'anar-se desenvolupant. Us agraïm que ens feu arribar per correu electrònic qualsevol comentari o suggestió que ens permeti millorar la nostra oferta.

 

Respecte del estàndards

  • Totes les pàgines d’aquesta Web han estat aprovades WCAG AA i respecten totes les directrius d'accessibilitat al contingut de prioritat 1 i 2 del W3C. Treballem dins el respecte AAA.
  • Totes les pàgines de la web han estat validades XHTML 1.0 estricte.
  • Totes les pàgines de la web han estat validades CSS versió 2.
  • Totes les pàgines de la web utilitzen marca-pàgines semàntics structurats. S'utilitzen etiquetes H1 per als títols de les pàgines i etiquetes H2 per als títols de les seccions. Per exemple, en aquesta pàgina, els usuaris JAWS poden passar a la secció següent clicant ALT+INSERT+2.

 

Retorn d'Informació


Hem testat aquesta Web i treballem sense treva per millorar les nostres eines d’accessibilitat. Ens agradaria saber si us ha semblat prou accessible aquesta Web o si us hi heu trobat amb problemes. Us agrairíem ens enviéssiu al projecte T-Seniority els vostres precs i comentaris.