Els Socis de T-Seniority

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Les forces que configuren el Consorci T-Seniority estan equilibrades i reuneixen l’experiència i els coneixements que calen per tirar endavant amb èxit el projecte. En el Consorci T-Seniority estan implicats 14 socis de 7 països europeus:
Investigación y Desarrollo Informático, EIKON, SL (IDI) – Estat Espanyol

IDI EIKON, creada al 1989 i amb seu a València, és una companyia proveïdora de serveis a les àrees de les telecomunicacions i d’Internet. Es dedica principalment al desenvolupament de tecnologies avançades de TI i basades en Internet per sectors específics de mercat.

La companyia té una llarga i dilatada tradició de participació en projectes finançats amb fons públics, bàsicament europeus (projectes RTD, e-TEN), en la majoria dels quals participa com a coordinador o responsable d’explotació.

IDI EIKON està plenament implicada en la gestió de la innovació que du a terme, centrant la seva missió en l’organització, buscant oportunitats úniques, determinant si s’adapten o no a la direcció estratègica de l’organització, definint els elements que porten a l’èxit i fent valoracions continuades de les oportunitats.

IDI EIKON considera que el coneixement no es genera només a les universitats i als centres de recerca, sinó també en una extensa varietat d’espais dins del món de l’economia. Saben per experiència la dificultat que suposa traduir el coneixement en productes o serveis innovadors i convertir aquests productes o serveis en un negoci que sigui rentable.

Tot i no ser ni una consultora, ni uns dissenyadors de polítiques, es consideren a si mateixos com a desenvolupadors i promotors d’innovació. La I+D corporativa reflecteix totalment aquesta estratègia. Des d’un punt de vista intern, la innovació en IDI EIKON es propiciada per:
 • Un responsable de l’equip directiu dedicat exclusivament a investigar possibilitats de futur i a comprendre les necessitats del mercat, els recursos disponibles i l’entorn competitiu del negoci.
 • Entorns de treball que fomenten solucions creatives.
 • Un fort recolzament a les associacions (joint ventures) i als esforços de col•laboració per desenvolupar i comercialitzar solucions innovadores.
 • Una gestió de projecte eficaç per a la identificació, el desenvolupament i la comercialització d’innovacions.
 • Des d’un punt de vista extern, IDI EIKON pot ser considerada com una “KIO” (una organització intensiva en coneixement), en la mesura en que la construcció de coneixement és el primer dels seus valors afegits.

Al projecte T-Seniority, IDI EIKON actua com a Coordinador General, Gestor Tècnic i Proveïdor de la Tecnologia.
Les seves tasques principals són: la coordinació de les activitats d’adaptació i implementació; la preparació i “posada en escena” de les proves pilot; la participació en els esdeveniments nacionals i internacionals; la gestió de la validació de la implementació inicial; i una estreta col•laboració amb el gestor d’explotació. IDI EIKON intervé també a tots els work packages, des del començament fins al final.
IMPULSA Logo

Impulsa TDT (IMPULSA) - Estat Espanyol


Impulsa TDT és el nom comercial de la Associació per a la Implementació i el Desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre a l’estat espanyol. Va ser creada a finals de 2005 pels difusors de la televisió nacional i les autonòmiques i pel principal operador de la xarxa de teledifusió, amb l’objectiu de promoure la televisió digital terrestre a l’estat espanyol. Impulsa treballa en col•laboració directa i permanent amb l’administració de l'Estat, així com amb les administracions públiques d’àmbit autonòmic i local.

 

El 7 de juny de 2006, Impulsa TDT va signar un conveni de col•laboració amb el Ministeri d’Indústria i Comerç per establir un marc que permeti l’execució d’actuacions conjuntes i/o coordinades per impulsar la Televisió Digital Terrestre a l’Estat espanyol.

 

Els membres d’Impulsa TDT són: tots els difusors de la televisió digital terrestre amb cobertura nacional, FORTA (la Federació d'Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmiques) i l’operador de xarxes privades Abertis Telecom.

 

La responsabilitat d’Impulsa és la promoció de la TDT i el desenvolupament dels processos de transició, en col•laboració directa amb les administracions públiques i de manera coordinada amb els agents dels sectors implicats.


Per portar a terme aquestes tasques, Impulsa TDT:

 • Promou de forma coordinada la transició de la televisió analògica cap a la plena adopció de la TDT per part dels ciutadans, fins al final de les emissions analògiques.
 • Defineix i proposa un pla d’acció per al procés de transició cap a la TDT.
 • Dissenya i desenvolupa un pla de comunicació institucional per garantir que l’usuari final rebi la informació més complerta sobre la TDT.
 • Ha constituït un observatori de la TDT per fer un seguiment del procés de transició cap a la TDT.
 • És un grup de reflexió, de recomanació i d’actuació comunes sobre tots aquells temes que són d’interès per als seus associats.
 • Representa els interessos comuns dels seus membres davant qualsevol instància nacional, comunitària o internacional, ja siguin de caràcter polític, administratiu o judicial.
 • Promou l’intercanvi regular d’informació entre els seus membres en els diversos àmbits d’interès de la TDT.


L’acord signat amb el Ministeri d’Indústria i Comerç preveu les següents actuacions:

 • Impulsar la Televisió Digital Terrestre
 • Elaborar i posar en marxa el Pla de Transició cap a la TDT
 • Fer un seguiment de la transició
 • Donar support al desplegament de serveis avançats de la Societat de la Informació


Al projecte T-Seniority, IMPULSA és clau per a la implementació de la prova pilot a l’estat espanyol en modalitat TDT. En la mesura en què IMPULSA està subcontractada pel govern per promoure la TDT a l’Estat espanyol, aquesta companyia serà el vincle amb les administracions públiques que ja estan implantant la TDT al territori nacional. Poden ser un prescriptor dels serveis de T-Seniority, donant suport i reforçant tots els temes relacionats amb l’explotació a nivell estatal i també als països d’Amèrica del Sud. Entre les seves tasques principals figuren: l’organització d’esdeveniments internacionals, activitats d’adaptació i desplegament en modalitat TDT i la participació en la planificació de l’explotació.

 

Eurona Logo

Eurona (Euro) - Estat Espanyol

WiFi Networks va començar la seva activitat l’any 2001 amb l’objectiu de desenvolupar i explotar les infraestructures de xarxes de telecomunicacions sense cable ja avançades. Estudis i anàlisis de cobertura: anàlisis de la visibilitat i del disseny d’una cobertura òptima en relació a les necessitats de les àrees a cobrir.

 

Cobertura sense cable al medi rural

 

Eurona es desenvolupa tot creant nous serveis de tecnologies de la comunicació en resposta a les demandes de la societat. Eurona aporta la banda ample “a través de l’aire” de la forma més neta, senzilla i ecològica. És el primer proveïdor global de serveis IP que basa la seva xarxa d’accés (última milla) en Wifi (norma 802.11b)- Tecnologia WIMAX.

 

Aquesta innovació tecnològica ofereix un important avantatge competitiu:

 • Desplegament ràpid i econòmicament assequible
 • Fkexibikitat de Servei
 • Mobilitat

Al projecte T-Seniority, Eurona, en tant que proveïdor independent que treballa principalment (però no únicament) per a les administracions locals, és el soci perfecte per arribar als ajuntaments locals que han d’oferir “serveis locals” als seus ciutadans. Eurona encaixa amb el perfil de col•laborador amb el qual hauria de ser possible arribar a acords per garantir la sostenibilitat del servei un cop finalitzat el projecte. Entre les seves tasques principals figuren: les activitats de desplegament en modalitat IPHN, així com la gestió de l’explotació.

 

Regione Toscana Logo

Regione Toscana, Settore Innovazione e Ricerca nelle ICT (RT) - Itàlia

El principal objectiu d’aquest Departament d’Administració Regional és la implementació de polítiques i estratègies pel desenvolupament de la Societat de la Informació a la Toscana, tant entre els ciutadans com entre les “xarxes cooperatives” d’agents socials i institucionals que conformen el model de govern d’aquesta regió. Amb aquesta finalitat, el Departament:

 • dirigeix iniciatives regionals a l’àmbit de l'e-govern, la e-participació i els e-serveis en conformitat amb programes en curs a nivell europeu, nacional i interregional;
 • coordina el desenvolupament de les TIC dins l'administració regional des d'una perspectiva compartida i participativa;
 • promou la difusió i l'ús adequat de les eines , solucions, productes is serveis innovadors de les TIC per part del ciutadans i les empreses.

 

Principals èxits des de l'any 1995 (aprox.) fins ara: el desenvolupament i el manteniment d’una infraestructura telemàtica d’àmbit regional, la RTRT (la primera a Itàlia), que connecta tots els principals organismes públics de la Toscana (en l’actualitat, 380 institucions públiques) amb una representació important del sector privat (tan lucratiu com no-lucratiu);

 

Des de l'any 2001 (aprox.) fins ara: concepció i implementació de la iniciativa “e-Toscana” (el Pla d’Acció de l’administració regional de la Toscana) que inclou una llarga llista de 50 projectes específics pel desenvolupament de les TIC al sector privat, l’e-govern i la inclusió digital a la Societat de la Informació Regional amb una inversió total que supera els 100 milions d’euros.

 

Activitats en marxa per a la difusió d’un software gratuït i obert; experimentació en solucions d’infraestructura innovadores;

 

Des de l'any 2004 (aprox.) fins ara: l’experiència PAAS, la qual forma part de la iniciativa “e-Toscana” abans esmentada. La principal raó perquè la regió de la Toscana estigui implicada en el projecte TELL-ME està relacionada amb recents experiències PAAS i amb la idea de fer un seguiment d’aquesta dins l’àmbit específic de la e-participació, en el qual s’ha posat en marxa la constitució d’una legislació regional per millorar la implicació dels ciutadans en els processos democràtics d’elaboració de les lleis. Aquesta és la raó per la qual el principal focus de la regió de la Toscana durant les proves pilot recaurà en la participació digital.

 

Al projecte de T-Seniority, Regione Toscana lidera el important work package 4: El Desplegament i Funcionament. Entre les seves activitats principals figuren: el reclutament d’usuaris italians, mobilitzant 35 ciutats de la regió de la Toscana; activitats d’adaptació i desplegament; l’organització d’esdeveniments locals i la participació als esdeveniments internacionals. En ser responsables de l’accés a la infraestructura per part dels ciutadans, són la clau que precedeix i possibilita el desplegament dels serveis. Per tant, juguen un paper important com a departament suport, col•laborador i prescriptor dels serveis.


University of Siena Logo

La Universitat de Siena (USI) - Itàlia

 

La Universitat de Siena es dedica a la investigació sobre les Tecnologies de la Informació (TI) per a la comunicació, l’aprenentatge i la docència. La seva activitat està orientada al desenvolupament, l’anàlisi i l’avaluació de les eines de les TI. La investigació és finançada a través de fons propis de la universitat i de fonts externes. El grup comprèn competències en Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Xarxes de Telecomunicacions amb i sense fils, Psicologia de la Comunicació i Ergonomia Cognitiva. Durant més de 10 anys, el personal implicat ha treballat activament en temes relacionats amb l’ergonomia cognitiva, l’enginyeria telemàtica i factors humans, principalment aquells relacionats amb la presa de decisions, els processos d’aprenentatge, les xarxes telemàtiques i l’error humà.

 

Als darrers anys, el Grup de Recerca en Telecomunicacions (TRG) del Departament d’Enginyeria de la Informació de la Universitat de Siena ha crescut considerablement en quant a membres i a la quantitat d’activitat de recerca. En l’actualitat, el grup està format per 7 membres permanents (dos catedràtics, tres professors adjunts i tres professors auxiliars), dos estudiants que fan el doctorat d’investigació, i alguns consultors externs que col•laboren regularment amb el TRG. Gràcies a l’augment de membres dins el grup, hi ha hagut també un increment en el nombre de temes de recerca. En l’actualitat s’està investigant en el camp de: I) els sistemes de comunicació mòbils; II) la detecció a distància; III) el processament i la transmissió d’imatges; IV) el disseny i desenvolupament de serveis de xarxa; V) el patrimoni cultural i multimèdia; VI) el processament de senyals i d’imatges per a la biotecnologia i la biomedicina; VII) la Televisió Digital Terrestre; VIII) la RFID i les xarxes de sensors.

 

Testimoni de la qualitat de la recerca són la quantitat i la qualitat de les publicacions, i els nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals en els quals està implicada la TRG. La Universitat de Siena manté una estreta relació amb la indústria, en la mesura que aquesta li proporciona tant una font de nous problemes tecnològics, com un banc de proves dels coneixements i les tècniques que es desenvolupen a la universitat. Als darrers anys, ha participat en diversos projectes de recerca en col•laboració amb socis del mon industrial i acadèmic.

 

Al projecte T-Seniority, la Universitat de Siena aporta la seva experiència en la provisió d’escenaris de serveis interactius amb la televisió digital. Principalment, col•laborarà i donarà suport a Regione Toscana perquè aquest departament pugui dur a terme la prova pilot italiana. Les seves tasques principals estan relacionades amb les activitats d’adaptació i desplegament, i també amb la cooperació per a la planificació de l’explotació.

 

 

Altec Logo

Altec Software SA (ALTEC) Grècia

 

ALTEC Information and Communication Systems S.A. ALTEC SA és un dels actors principals a l’àmbit de les TIC a Grècia, amb activitats en software, integració de sistemes, productes, serveis i telecomunicacions, en diverses branques, operant arreu de Grècia i amb companyies subsidiàries a Romania i Bulgària. ALTEC desenvolupa i proporciona sistemes tecnològicament avançats i aplicacions de software, cobrint totalment l’espectre de la demanda en matèria informàtica i organitzativa tant del sector públic com del privat.

 

La unitat comercial de software de la companyia és un dels proveïdors de sistemes d’informació empresarial amb més experiència i té més de 40.000 clients procedents de molts sectors empresarials arreu de Grècia. Des de la seva fundació a l’any 1996, el Departament de Programes d’Investigació d’ALTEC ha obert nombrosos camps de recerca, molts dels quals han estat adoptats amb èxit pels departaments comercials de l’empresa. Aquest departament ha participat en diversos projectes d’investigació d’àmbit europeu i nacional, fent servir els seus resultats per millorar productes i també per desenvolupar nous i innovadors productes i serveis de software que cobreixen les necessitats del mercat europeu.

 

Al projecte T-Seniority , ALTEC té diversos centres d’interès. En tant que un dels principals proveïdors grecs de hardware i software, el seu principal interès en el projecte és la possibilitat d’oferir nous serveis i d’obrir nous mercats. ALTEC representa un dels tipus de stakeholders privats considerats com a col•laboradors potencials, amb el qual s’hauria d’arribar a acords. Com a professionals amb experiència en les TIC, contribuiran en el desplegament de la prova pilot grega amb la Prefectura de Salonika (al Nord) i amb les televisions i els proveïdors ISP a traves del país. Les seves tasques principals estan relacionades amb activitats d’adaptació i desplegament, l’organització d’esdeveniments internacionals i l’explotació de resultats.

 

Prefectura de Salonika Logo

La Prefectura de Salonika (NATH) - Grècia

 

La Prefectura de Salonika (NATH) es va establir a l’any 1915, i des de 1993 – al igual que passa arreu de Grècia – l’administració de la prefectura és escollida directament per la gent. El pressupost anual de la Prefectura és de 183 milions d’euros i dóna feina a aproximadament 1.520 persones. Salonika és considerada pels països dels Balcans com la “porta d’entrada” de la Unió Europea i actua com a tal.

 

Salonika és el centre metropolità del nord de Grècia, la segona ciutat del país (amb més d’un milió d’habitants) i un enllaç bàsic del transport internacional i nacional a la cruïlla dels eixos Nord – Sud i Est – Oest. S’ha de destacar que, a la cursa per millorar les infraestructures de suport a la investigació i a la tecnologia, la regió presenta l’ avantatge de tenir dues universitats, una institució tecnològica, uns quants instituts d’investigació i un parc tecnològic, que operen amb un nombre significatiu d’empreses privades situades a la regió.

 

Al projecte T-Seniority, el paper de la prefectura és principalment el reclutament de gent gran a nivell nacional. Treballaran estretament amb el soci Altec per al desplegament de la prova pilot grega (a Salonika). En tant que administració pública de la segona ciutat del país després d’Atenes (la capital), tenen veu en el tema a nivell nacional en quant a les demandes i a les necessitats dels ciutadans, i l’escenari de T-Seniority estarà disponible per a un gran nombre de persones, contribuint així a cobrir les mancances en la provisió d’aquests tipus de serveis.

 

 

Tehotokos Foundation Logo

Fundació Theotokos (THE) - Grècia

 

La Fundació Theotokos és una ONG que es va establir a l’any 1963 a Atenes, Grècia. Proporciona suport i serveis a disminuïts psíquics, als seus formadors i a les seves famílies. Els serveis de la Fundació cobreixen des de la intervenció precoç a l’emplaçament d’un grup seleccionat dins del mercat laboral. Participen activament als següents àmbits:


Habilitats i Investigació

 • Anàlisis i avaluació de les necessitats de l’usuari
 • Sistemes informàtics per a la formació i la valoració
 • Entorns de tecnologia de suport pels disminuïts psíquics
 • Sistemes de suport per la comunicació augmentativa
 • Aplicació de sistemes de qualitat (Registre electrònic de pacients, EPR en les seves sigles en anglès)
 • Millora dels protocols d’avaluació pels discapacitats (ICF)
 • Enquestes i estudis orientats cap als aspectes socials, la formació i la feina
 • Seminaris interdisciplinars pels disminuïts psíquics
 • Equip d’experts en el camp de la discapacitat psíquica
 • Difusió d’informació a nivell nacional i internacional
 • Manuals i material de suport per a la formació

 

Orientació professional, possibilitats de feina

 • Cursos de formació per millorar les aptituds interpersonals i professionals de les persones amb discapacitat psíquica
 • Formació “Com buscar feina” i col•locació
 • Estudi dels sectors d’activitat adequats per donar feina als disminuïts psíquics
 • Desenvolupament de carreres individuals
 • Seguiment post- graduació, començant el més aviat possible.
  Xarxa de treball amb suport

 

Xarxa de treball amb suport

Des de 1997 promouen una xarxa nacional de treball amb suport, que té l’objectiu de col•locar els disminuïts psíquics en el mercat de treball. La xarxa d’allistadors i empleats ofereix els següents suports i serveis:

 • Comprende la discapacitat psíquica
 • Legislació per als disminuïts psíquics i feina
 • Els beneficis de donar feina a persones amb discapacitats
 • Suport, orientació i formació en el lloc de treball
 • Seguiment i suport en el lloc de treball

Gestió

 • Coordinació de projectes subvencionats per la Unió Europea
 • Desenvolupament de propostes de projectes
 • Gestió global de projectes i gestió de la qualitat

 

 

DIGITV Logo

DigiTV (DigiTV) – Regne Unit


DigiTV Looking Local és el portal de l’administració local per a la televisió digital interactiva i mòbil a Anglaterra. Associant l’allotjament de serveis de l’administració local i dels serveis nacionals pertinents, el disseny i el manteniment de Looking Local estan pensats per ser utilitzats mitjançant la televisió digital i mòbil, per a aquelles persones que no tenen accés a un ordinador o que no estan capacitades per fer-lo servir, i, en canvi, estan decidides a “superar la bretxa digital”.

 

"Looking Local" opera a través de DigiTV, una ONG que pertany i gestiona el Consell de Kirklees. Descendent del programa d’e-govern ODPM (ara, DCLG), DigiTV va ser creada inicialment per dues raons fonamentals: en primer lloc, per crear una tecnologia única que permetés al govern local i als seus socis publicar serveis per als seus ciutadans mitjançant la televisió interactiva; en segon lloc, per crear un marc amb els proveïdors de plataforma de televisió interactiva disposats a oferir al millor preu l’accés a aquests serveis. Aquests dos objectius han estat assolits i actualment, DigiTV ofereix el Kit per a la posada en marxa DigiTV a les administracions locals a un preu raonablement baix. DigiTV va passar a mans del govern local al desembre de 2005, i treballa per aconseguir que el govern local pugui aprofitar al màxim aquests canals de difusió.

 

Cada vegada més, la televisió interactiva es presenta com un canal viable i útil per proveir serveis. A més, existeix un model de negocis per a cadascun dels socis que actualment fan servir el Kit per a la posada en marxa DigiTV per oferir els serveis, que incrementarà a mesura que el Regne Unit s’apropi a la migració digital/analògica l’any 2012. La televisió interactiva és un canal complementari als serveis a primera línea i a la web, i és d’accés lliure per als ciutadans i accessible a qualsevol hora i dia de l’any. En relació als telèfons mòbils, Looking Local és un desenvolupament posterior i està disponible per a qualsevol ciutadà que disposi d’un telèfon mòbil que li permeti accedir a Internet.

 

Al projecte T-Seniority, DigiTV, en tant que portal per a la televisió digital interactiva i mòbil del govern local, és la clau per posar en marxa els serveis al Regne Unit. Disposen dels medis i les xarxes per oferir serveis als usuaris. Representen el tipus de soci amb el qual arribar a acords i forjar aliances per tal que els serveis siguin implementats a nivell local. El reclutament de gent gran a nivell nacional, l’adaptació i el desplegament, la difusió i l’organització d’esdeveniments locals figuren entre les principals activitats de DigiTV.

 

 

FNAQPA Logo

Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées. (FNAQPA) - França

La FNAQPA és una de les organitzacions més importants a l’àrea de la gerontologia a França. Especialitzats en la gent gran, la FNAQPA reuneix els directors de residències per a la gent gran, i també de serveis d’assistència domiciliària, fet que els dóna una visió global de la problemàtica de la gent gran.

 

La FNAQPA representa i defensa els interessos dels seus membres en el si de diverses instàncies nacionals:

 • Primer Ministre, Ministeri de Salut, Solidaritat i Família, Ministre Delegat de la Gent Gran, al Parlament, a la CNAV
 • CNSA (Caixa Nacional per la Solidaritat i l’Autonomia)
 • ANESM (Agència Nacional per a l’Avaluació Social i Mèdico-Social)
 • Comitè Nacional contra el maltractament
 • Comitè de seguiment per la reforma de la fixació de tarifes
 • i també a les organitzacions departamentals com la DDASS i els Consells Generals

 

La FNAQPA reafirma la seva presència arreu de França gràcies a nombrosos delegats departamentals.

 

Informació

La informació dirigida als seus membres és un dels principals punts forts de la FNAQPA: els membres són informats ràpidament de les últimes novetats en l’àmbit i dels projectes de desenvolupament normatiu, informació que va acompanyada de notes il•lustratives. Aquesta informació regular es complementa amb reunions locals, que promouen l’intercanvi entre els membres sobre els temes que els preocupen en aquell moment. Els quatre delegats que l’organització té repartits pel territori garanteixen una presència local.

 

Reflexió

La missió de la FNAQPA és la de contribuir en l’evolució qualitativa de les condicions de vida de la gent gran. Creuen que és vital l’enfocament “Qualitat” dins cada establiment. La FNAQPA creu en aquest compromís i ha creat, per exemple, el primer marc de referència per a la certificació de serveis en geriàtrics, publicat al diari oficial de la República Francesa al febrer de 1999. El 2003, es va editar una nova versió del marc de referència FNAQPA/SYNERPA que en reflectia els desenvolupaments normatius. Els membres de la FNAQPA tenen així una eina adaptada, pensada per ajudar-los en el seu enfocament de qualitat.

 

Formació

La FNAQPA es centra tant en la qualitat com en la ètica, per tal de millorar constantment la qualitat de vida i l’assistència vers la gent gran. Aquesta és la raó per la qual es va crear un departament de formació, el qual organitza sessions de formació contínua als establiments i serveis. Reafirmar les capacitats de tots els professionals dins l’àrea de la gerontologia és una de les prioritats principals de la FNAQPA.

 

Comunicació

Per promoure la seva actuació i la dels seus membres i per participar als debats nacionals sobre la millor manera d’acompanyar la gent gran, la FNAQPA participa en nombrosos esdeveniments professionals (congressos, Géront’Expo - esdeveniment nacional a l’àrea mèdico-social-, etc.). La FNAQPA és sovint entrevistada pels medis de comunicació locals i nacionals, cosa que permet millorar la imatge corporativa de la professió.

 

Al projecte T-Seniority, la FNAQPA lidera el important work package 5: Planificació per a la Sostenibilitat. Essent una de les organitzacions més importants en l’àmbit de la gerontologia a nivell nacional, actua com a representant dels usuaris francesos a la prova pilot a França; la seva tasca és la de reclutar gent gran, controlar i participar en l’adaptació i el desplegament. Contribueixen també en l’organització d’esdeveniments locals i participen en esdeveniments internacionals. El seu interès principal en el projecte és l’avaluació de les possibilitats comercials reals del desplegament de T-Seniority, tant a França com a la resta de mercats europeus.

 

 

PRIMETEL Logo

PrimeTel (PTL) – Xipre

 

PrimeTel és una societat de telecomunicacions i de tecnologia de la informació amb seu a Xipre. PrimeTel és l’únic proveïdor alternatiu a Xipre amb infraestructura de xarxa pròpia a nivell nacional i amb xarxa internacional. Els serveis de telecomunicació local, nacional i internacional, els serveis de banda ample i Internet amb un alt valor afegit i les solucions de tecnologia de la informació són algunes de les principals activitats de la companyia.

 

PrimeTel posseeix i fa funcionar una vertadera xarxa regional, que s’estén per Xipre, Grècia, el Regne Unit i Rússia, proveint serveis de veu, de dades i IP a les empreses i serveis a l’engròs a proveïdors de comunicació, operadors de mòbil, proveïdors de contingut i proveïdors d’Internet. A través de la seva xarxa de banda ample, PrimeTel és una de les primeres societats que proveeixen una gama completa de serveis a través d’una connexió única, coneguda com “TriplePlay” (telefonia, Internet, televisió interactiva) a domicilis, empreses i clients particulars. PrimeTel ofereix serveis (incloent-hi telefonia, Internet i serveis de dades i de vídeo) a empreses privades per a les seves necessitats de comunicació, a particulars per al seu entreteniment i les seves necessitats de comunicació i a altres proveïdors de comunicacions per les seves necessitats en matèria de xarxes. A banda, PrimeTel té un important equip d'investigació i desenvolupament constituït per a programadors Java, Perl i NET, experimentats en xarxes, telefonia i finançament de les telecomunicacions que realitzen grans projectes tecnològics.

 

Aquest equip ha desenvolupat el middleware IPTV, el sistema de control vídeo IPTV, la provisió i la gestió de la connectivitat ADSL TriplePlay integrat a la facturació, així com a les plataformes IVR/SMS/MMS, Sistema Integrat de Facturació, etc. L’equip d’I+D de PrimeTel és responsable del desenvolupament i la optimització dels serveis de telecomunicació de PrimeTel, així com del desenvolupament de nous serveis i productes innovadors. PrimeTel participa en projectes FP7 nacionals i europeus: MIMAX (http://www.ict-mimax.eu/) i SmoothIT (http://www.smoothit.org/).

 

El projecte T-Seniority, PrimeTel, com a principal operador IP a Xipre, contribuirà al desplegament del servei a través de la seva xarxa, col•laborant amb e-Isotis pel desplegament i les proves pilot que es realitzaran a Xipre. Aportaran també importants socis interessats en el projecte de desplegament d’aquests tipus de serveis per als seus clients, com els serveis privats de salut, però també les administracions públiques que busquen serveis a oferir als seus ciutadans. PrimeTel és la principal alternativa als canals de televisió clàssics i és el tipus de soci amb qui T-Seniority haurà d’arribar a acords per garantir la sostenibilitat dels serveis. Les tasques principals de PrimeTel seran: l’adaptació i el desplegament (en col•laboració amb e-Isotis); l’organització d’esdeveniments internacionals i la participació en l’explotació de resultats.

 

 

e-ISOTIS Logo

e-Isotis (EIS) – Cyprus/Grècia

 

e-Isotis és una ONG que té l’objectiu d’ajudar les persones amb discapacitats i la gent gran a vèncer les barreres existents entre elles i la societat de la informació (ISOTIS: Information Society Open to Impairments)

 

e-ISOTIS reuneix les persones discapacitades, les seves parelles, així com els membres de la comunitat de la societat de la informació i de la comunicació d’arreu del món. En aquest sentit, e-Isotis coopera estretament amb associacions nacionals de persones amb discapacitat, així com amb universitats, companyies que operen dins l’àmbit de les TIC i autoritats públiques de molts països europeus.

 

e-ISOTIS té una vasta experiència en aquesta àrea de salut per a la gent gran. Actualment, estan implicats en dos projectes FP6 que tracten amb les TIC i la gent gran. Aquests projectes són: 1) Enable (capacitar): un sistema portàtil que doni suport als serveis que capaciten la gent gran per viure bé, amb autonomia i còmodament (projecte FPS-IST-3 d’un any de durada. Web:www.enable-project.eu ; 2) Emerge: Control i prevenció d’emergències (projecte FP6-IST-3 d’un any de durada. Web: http://www.emerge-project.eu/).

 

El capital més gran de la organització és el factor humà. Més específicament, un equip ambiciós d’experts amb la principal prioritat de millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitats i de la gent gran, donen suport a e-ISOTIS a través de consells en temes jurídics, educació i formació, els ajuda a buscar feina, els dóna suport social i els familiaritza amb TIC accessibles.

 

Mitjançant la seva associació que aglutina diversos grups, l’organització té vincles amb més de 360.000 persones amb discapacitat. A més, els membres associats de e-ISOTIS són federacions i organitzacions que treballen per a una millor qualitat de vida per a tothom en la majoria de països europeus, com Bèlgica, Croàcia, Hongria, Estònia, Bulgària, Països Baixos, Romania, Grècia, Xipre, Portugal, Lituània o República Txeca. A banda, e-ISOTIS coopera estretament amb organitzacions actives en l’àrea de necessitats específiques vinculades a les TIC als Estats Units, Austràlia, Canadà i el Japó. Per més informació sobre els seus membres associats i la seva xarxa, consulteu la seva web: http://www.e-isotis.org/.

 

A més, e-ISOTIS va organitzar la primavera de 2008 la primera fira europea i la primera sèrie de seminaris sobre tecnologies d’assistència (també conegudes com tecnologies assistives) per a persones amb discapacitat i per a la gent gran que, a partir d’ara, tindran lloc cada any. Va ser la primera vegada que s’organitza a Europa una iniciativa com aquesta, seguint les pràctiques i experiències similars que s’estan duent a terme als Estats Units, tot plegat demostra que l’organització té bons vincles de cooperació. E-ISOTIS va participar també l’octubre de 2008 amb un estand a REHACARE 2008, a la fira més gran d’Europa per productes de rehabilitació i serveis per a les persones amb discapacitat.

 

L’objectiu principal en aquesta fira ha estat la de promoure tallers i informar els visitants (van passar més de 30.000) sobre els beneficis de les TIC i la manera com les TIC poden millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

 

Al projecte T-Seniority, e-ISOTIS ajudarà a establir les proves pilot de Xipre i Grècia, identificant els grups d’usuaris, així com ocupant-se dels aspectes ètics del projecte. El projecte es beneficiarà també de la extensa xarxa de l’organització per a activitats de difusió i de valoració dels resultats.

 

MEDINEUVO Logo

Medineuvo (MED) – Finland

 

Medineuvo és una companyia líder dins l’àmbit de la salut i de l’assistència a domicili a Finlàndia, amb una societat associada a Suècia. El seu objectiu és crear un nou concepte de servei de gran qualitat, precís i eficaç econòmicament, basat en un conjunt d’experiències anteriors en matèria d’assistència domiciliària, de telemedicina i d’assistència i autonomia de vida a casa, posant a prova un conjunt de tècniques de televisió digital, televisió mòbil i videoconferència apropiades per a diversos grups de gent gran segons les seves necessitats socials i les seves situacions mèdiques per garantir una vida segura, socialment rica i autònoma.

 

MediNeuvo dóna feina a nombrosos metges, infermeres i personal de teleassistència i d’assistència domiciliària, oferint consell professional en matèria social i d’assistència sanitària 24 hores al dia, tots els dies de l’any, al servei d’organitzacions del sector privat i públic tals com companyies d’assegurances i proveïdors de serveis mèdics. Entre els seus clients figuren la ciutat de Kotka, els districtes d’assistència sanitària de Kymenlaakso i Savo Sud, les assegurances If P&C i Oracle Finlàndia.

 

Per tal de proveir tots els nivells de servei que necessita la gent gran i en la mesura que la legislació finesa imposa unes normes molt estrictes per a la qualitat dels serveis proporcionats electrònicament – tenint en compte, a més, que el personal professional d’assistència serà ofert a través d’una autentificació basada en certificats PKI i de signatura digital (TEO) a partir de 2009 i que la gent gran, com a pacients, haurà de fer servir també certificats d’autentificació similars, i haver de donar el seu consentiment en diverses fases del seu procés mèdic-, els sistemes i protocols que han de ser respectats constituiran una part integral de la prova pilot finlandesa.

 

La idea operativa de MediNeuvo es basa en solucions que han estat objecte de recerca científica amb resultats positius. Els socis financers més importants de MediNeuvo són Sitra (el fons nacional finès per I+D) i la companyia sueca MedHelp Ab.

 

El projecte T-Seniority, Medineuvo, essent un dels principals proveïdors de centres d’assistència per a l’administració pública, col•laborarà estretament amb la ciutat de Tampere a la prova pilot finlandesa. MediNeuvo està interessat en fusionar les experiències prèvies d’assistència domiciliària, de telemedicina i de e-salut a Finlàndia amb les noves possibilitats que ofereix T-Seniority. El reclutament de gent gran finlandesa, l’adaptació i el desplegament, l’organització d’esdeveniments locals i la participació a esdeveniments internacionals figuren entre les seves tasques principals.

 

 

City of Tampere Coat of Arms

City of Tampere (TAM) - Finland

 

Tampere és la tercera ciutat més gran de Finlàndia, situada en un istme entre dos llacs i envoltada d’uns preciosos paisatges. La regió central, que inclou Tampere i els municipis dels voltants, és el segon centre de creixement de Finlàndia. Tampere té una població de 206.000 habitants, i al voltant de 325.000 persones viuen a la regió central. L’IRPF del municipi és del 18% i les despeses anuals de la ciutat són de 1.400 milions d’euros.

 

La ciutat té una superfície de 688 km2 i una densitat de població de 388 persones/km2.

 

Tampere està formada per una concentració moderna d’indústries, comerços, serveis i centres educatius. La seva situació central i uns bons mitjans de comunicació ofereixen un excel•lent punt de partida pels emprenedors i una bona qualitat de vida.

 

Els serveis socials i familiars són organitzats pel municipi, en base a diferents lleis. La majoria dels serveis estan subjectes a judici, el que permet a les autoritats locals decidir de forma independent els aspectes pressupostaris. En relació a alguns serveis, els ciutadans d’un municipi tenen un dret d’accés i les autoritats locals han de garantir la seva disponibilitat.

 

Els serveis dirigits a la gent gran tenen l’objectiu de garantir una vida segura al seu domicili al nombre més gran possible de ciutadans de Tampere.

 

Mitjançant la provisió d’assistència domiciliària i un subsidi per als ajudants familiars, la gent gran és ajudada perquè pugui viure a casa seva. Les activitats de dia estan concebudes per ajudar a mantenir la salut i la mobilitat de la gent gran, tot facilitant la seva vida quotidiana. Aquestes activitats són proporcionades pels Centres de Dia, els Centres de Serveis i els Centres Cívics

 

Quan la necessitat de serveis d’una persona gran no pot ser coberta a domicili, la vida en un centre o residència d’avis és una alternativa. L’alternativa de l’hospital o l’assistència institucional s’obre quan l’edat de la persona gran o la seva malaltia fa impossible que visqui a casa seva.

 

Quan la necessitat de serveis d’una persona gran no pot ser coberta a domicili, la vida en un centre o residència d’avis és una alternativa. L’alternativa de l’hospital o l’assistència institucional s’obre quan l’edat de la persona gran o la seva malaltia fa impossible que visqui a casa seva.

 

El quant al projecte T-Seniority, la ciutat de Tampere actua com a organisme públic responsable de la coordinació de les unitats de producció i com a gestor operatiu i econòmic de serveis de benestar (serveis socials i d’assistència sanitària, serveis educatius i culturals). En particular, el Centre és responsable del desenvolupament de processos de serveis personalitzats, inter-departamentals i multi- proveïdors (per exemple, ONG, associacions púbiques, privades...) al si dels serveis de benestar. A la prova pilot finlandesa de T-Seniority, el Centre de Desenvolupament organitzarà la prova pilot de Tampere reunint grups de gent gran que presenten diferents situacions de vida amb perfils apropiats per garantir resultats estadísticament representatius. El reclutament de gent gran a nivell nacional, l’adaptació i el desplegament, la difusió i la organització d’esdeveniments locals, figuren entre les seves tasques principals. Tampere col•labora estretament amb MediNeuvo.