El Projecte

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Perfil del Projecte: nom de la proposta: T-SENIORITY


Nom complert de la proposta: “Expandint els avantatges de la Societat de la Informació a la Gent Gran a través dels canals de la Televisió Digital”.


Informació sobre el servei


T-Seniority ofereix una combinació flexible de Serveis Públics Digitals d'Assistència Sanitària i Serveis Digitals Personalitzats d'Assistència Sanitària, a través del mitjà més a l’abast i utilitzat per l’usuari: el Televisor.


L'objectiu principal de T-Seniority és una integració de serveis “centrats en l’usuari” -en particular, de programes d’assistència (incloent-hi serveis transborders) – que tinguin com a destinatari els grups socials desfavorits, preferentment la gent gran i la gent a “les primeres etapes de fer-se gran”, per tal de cobrir un ample ventall de necessitats assistencials dins d'una extensa gama de modalitats de servei (assistència a la llar, teleassistència, serveis de telefonia mòbil, telealarmes, serveis d'infermeria...).

 

T-Seniority és un nou model per a la provisió de serveis que farà servir la Televisió digital com el canal més a l’abast i utilitzat pels sectors info-marginats, ajudant a arribar a audiències difícils de captar com son les “persones discapacitades que s'estan fent grans” - les quals poden tenir un accés més reduït a altres formes de tecnologia digital -, millorant la situació actual i garantint que es tenen en compte les demandes d’una població cada vegada més envellida. La inclusió Digital de T-Seniority és, per tant, una inclusió social amb un TIC TV stream.

 

El propietari/ proveïdor / encarregat del manteniment del servei


La tecnologia pertany a IDI EIKON, una PYME espanyola que, juntament amb el Consorci T-Seniority, definirà la nova empresa que estarà oberta a la participació d'altres organitzacions sòcies i no sòcies, per a la provisió de serveis a tota Europa i/o el món.


Usuaris del Servei


Els usuaris finals del servei seran la gent gran i les persones que s'estan fent grans (europees), generalment reticents a fer servir PC convencionals i/o telèfons mòbils, però familiaritzades amb l’ús del comandament a distància del televisor. Aquests ciutadans (europeus) descobriran en T-Seniority una eina útil que les capacitarà per aconseguir una vida sana i autònoma.


Els usuaris finals de T-Seniority no són els clients. A Europa, els clients directes seran les Administracions Locals i Regionals (principalment) i les Nacionals; els clients indirectes seran espònsors que treballen en assumptes socials. Malgrat això, és necessari que hi hagi un nombre elevat d’usuaris finals per tal de convèncer els clients perquè paguin pel servei. A altres continents, els clients directes poden ser aquells proveïdors de serveis que serveixen a les administracions públiques i/o que serveixen directament als usuaris finals.

 

Un cas típic d’utilització del serveis des del punt de vista de l’usuari


Un usuari final, assegut davant la pantalla del televisor, amb el comandament a distància a les mans, podrà escollir entre moltes opcions diferents de serveis públics o personalitzats: comunicar-se amb els seus parents, amics o companys; demanar la compra, reparacions, cites, serveis bancaris a distància, etc…


L’usuari final comú no haurà de preocupar-se pel tipus de tecnologia que hi hagi darrere els serveis personals a domicili de T-Seniority (el descodificador o STB adaptat al TDT-MHP, IPTV, IPHN,...) ni tampoc de la mobilitat, aquests queden totalment fora del seu abast. L'usuari anirà descobrint les ofertes del programa, com per exemple, parlar amb els seus fills simplement enfocant la fotografia mitjançant el comandament a distància del seu televisor i prement el botó d'OK. Només li cal fer servir el comandament del televisor que ja sap fer servir, sense cap mena d'aprenentatge complicat, perquè ja l'usa cada dia.


Sostenibilitat del servei


Al món de la televisió (pel que fa, al menys, a molts països europeus) la gent no està avesada a pagar per allò que apareix a la pantalla del televisor, finançat generalment per la publicitat. En el cas de T-Seniority, els costos seran assumits, en un primer moment, –pel que fa a Europa - per les autoritats públiques responsables de fomentar la inclusió de les persones info-marginades i de recolzar l’assistència social. En una segona fase, el servei evolucionarà cap a un model combinat públic/privat on els costos seran compartits entre els patrocinadors i la publicitat. Dins el context europeu, no és realista pensar en el Servei T-Seniority com en un model “únicament privat”.


Tecnologia (hardware, software, canals de distribució)


Des del punt de vista del servidor, T-Seniority serà lliurat mitjançant Internet, fent servir la modalitat de Software com a Servei (SaaS) amb tot el back office inclòs. Tota la infraestructura i els serveis de suport de les tecnologies de la Informació (IT) necessàries per donar el servei s’allotjaran en un centre de processament de dades “heading” i en les seves rèpliques del centre de dades de backup. (and its back-up data centre replicas).


El servei arribarà al descodificador o STB del Usuari Final mitjançant dues tecnologies alternatives: 1) ftp a servidors de gestors i difusors de múltiplex (MUX) (en el cas de la TDT: DVB-T; DVB-H) de xlets de T-Seniority per ficar-los als circuits; 2) pàgines http (segures) de XHTML seguint criteris d’accessibilitat. (en altres casos: IPTV, IPHN).


Des del punt de vista del client, el descodificador o STB de l’Usuari Final – d’acord amb les seves capacitats tecnològiques -, té accés immediat als serveis de T-Seniority mitjançant un comandament a distància de televisor. A més, hi ha al mercat una àmplia oferta de STB per diferents gustos, malgrat pocs d'ells ofereixin un alt nivell d’interactivitat.


Al llarg del desenvolupament del projecte, el servei s’implementarà des d’un Centre de Processament de Dades comú a tots els socis. Ara bé, per tal de garantir la qualitat del servei davant una possible ampliació del sistema, aquest podrà ser replicat gràcies a la seva capacitat d’ampliació, bé erigint CPDs al llarg d’Europa o subcontractant-les sempre que calgui.


Contingut del servei


T-Seniority no necessita cap contingut extern específic. Només la personalització dels serveis públics (un conjunt de categories de servei multilingües en un àrea específica, etc....) i els serveis personalitzats (de persona a persona) exigiran una atenció permanent i coordinada per part del proveïdor de continguts (IDI EIKON) i de qualsevol Administrador de l’entitat tractant amb aquests temes (Ajuntament, família,...). Per això, no hem de subestimar els costos i la feina de personalització inherents a T-Seniority.


T-Seniority es basa en els resultats del projecte de Validació del Mercat e-Ten, SENIORITY, (C510754) que va finalitzar amb èxit el 31 d’octubre de 2006. Els principals resultats de validació obtinguts van ser: Un Pla Final de Desplegament (implementació) dissenyat a partir dels resultats de les activitats de validació; una empresa spin-off al final del projecte encarregada del desplegament inicial dels Serveis a l'estat espanyol. Les conclusions de la Validació de Mercat confirmaven amb tota seguretat que la solució SENIORITY era una proposta nova, vàlida i rendible.


Posteriorment a la Validació de Mercat, IDI EIKON ha estat introduïnt nous resultats de I+D a la seva SOA platform e-Preventions ® per anivellar els serveis electrònics agregats (built on top of it) (com aquells de SENIORITY) dins del nou context de la Televisió Digital Interactiva. Per tant, tot i que s'estigui duent a terme una primera validació i un desplegament de les noves funcionalitats de televisió a nivell local, s’haurà de fer una nova revalidació i implementació inicial del mercat a escala europea i mundial.

 

Informació sobre la fase del projecte i el seu impacte


Hi ha 7 Estats Membres implicats: 182.000 usuaris de serveis públics (interacció baixa) i 1.600 usuaris de serveis personalitzats (interacció alta) a tots els països socis implicats.

  • Espanya: (30.000 – 500) Girona (12.000 – 100);
  • Itàlia: Regione Toscana (60.000 – 400);
  • Grècia: Thesaloniki (1.000 – 100) Atenes (1.000 – 100);
  • Regne Unit: Kirklees (70.000 – 100);
  • França: PACA-Lorraine (2.000 – 400);
  • Cyprus: (8.000 – 100);
  • Finlàndia: Tampere (10.000 – 100)