Σχετικά με το T-Seniority!

Προσοχή! Ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Το Τ-Seniority είναι ένα "SaaS" ("Λογισμικό ως Υπηρεσία") μέσω της τηλεόρασης για να ενδυναμώσει την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων. Ο τελικός στόχος του είναι να συμβάλει στην διατήρηση και βελτίωση της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων μέσω ενός συνόλου προσφορών υπηρεσιών που τον βάζει ως κεντρικό συμμετέχοντα με τις ανάγκες, προτιμήσεις και δικαιώματα, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση ως ευρύτατα - διαθέσιμο και προτιμημένο κανάλι (για την πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών)


Οι υπηρεσίες Τ-Seniority δημιουργήθηκαν για να είναι προσιτές στο μέγιστο δυνατό αριθμό ανθρώπων, θέλοντας κατά αυτό τον τρόπο να ελαχιστοποιήσουν τα σχέδια που τους αποκλείουν από τα οφέλη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σκεπτόμενοι πέρα από τα συμβατικά μέσα και δημιουργώντας μια καλύτερη γενική εμπειρία μέσω του τηλεοπτικού μέσου.


Το Τ-Seniority προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη ψηφιακή συνένωση μέσω της τηλεόρασης στην πρόληψη και την πρόωρη πλευρά δράσης της Κοινωνικής Φροντίδας, προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες καταστάσεις ή για να τις διορθώσει στον πιο σύντομο χρόνο. Σύμφωνα με αυτό, το Τ-Seniority είναι ένα σύνολο ενσωματωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας προσοχής μέσω τηλεόρασης που προσανατολίζεται προς τους υπερήλικες (ή/και τους εξαρτώμενους ανθρώπους), και τα άτομα που τους φροντίζουν. Τα άτομα αυτά – τόσο οικογένειες όσο και γειτονικοί φροντιστές - παίζουν ένα σημαντικό μέρος στις ζωές πολλών ηλικιωμένων ανθρώπων. Το Τ-Seniority υποστηρίζει αυτούς τους φροντιστές και οικογένειες, καθώς επίσης και τους ίδιους τους πάσχοντες επειδή, σε πολλές περιπτώσεις είναι περιθωριοποιημένοι από κάθε πληροφορία.

 

Άλλοι συμμετέχοντες (επίσημοι φροντιστές, τοπικές διοικήσεις, κοινωνικοπολιτικοί και οικονομικοί φορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών, κ.λπ…) μπορούν να συνεχίσουν να αλληλεπιδρούν με τους ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τα συμβατικά μέσα (μηχανές αναζήτησης Διαδικτύου μέσω του PC, PDA, κινητά τηλέφωνα…) για την παροχή ή τον χειρισμό των υπηρεσιών και για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των μηχανισμών μέσα σε ολόκληρη την προσφορά των κοινωνικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσοχής. Με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσοχής όπως αυτή, το Τ-Seniority εξασφαλίζει τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου των παλαιότερων ανεξάρτητων ζωντανών υπηρεσιών ενδυνάμωσης.

 

Προκειμένου να γίνει μια συνεκτική ταξινόμηση για τον τύπο ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσοχής Τ-Seniority που είναι δυνατός να φθάσει μέσω της τηλεόρασης, το Τ-Seniority διαιρεί τη διαδραστική ψηφιακή επιχειρηματική τηλεόραση σε 3 κύριους κλάδους: DTT, IPTV και IP-HOME –NETWORKING (IPHN), που λειτουργεί σε όλους τους και που εξασφαλίζει συγχρόνως την υψηλότερη δυνατότητα επέκτασης των υπηρεσιών του.

 

Η DTT (Digital Terrestrial Τηλεόραση) είναι ελεύθερης λήψης ραδιοτηλεοπτικό μοντέλο (δημόσια υπηρεσία) της διαδραστικής τηλεόρασης. Εξουσιάζεται κυρίως από τους δημόσιους εκφωνητές και αναπτύσσεται με την υποστήριξη των νόμων εθνικών κυβερνήσεων. Με γενικό στόχο τη παύση των αναλογικών εκπομπών έως το 2012 και ορισμένες χώρες να έχουν στόχους πιο νωρίς μέχρι το 2007, αυτή η εναλλακτική λύση θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα, αλλά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αλληλεπίδρασής είναι αρκετά περιορισμένα. Πολλά DTT set top boxes δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αμφίδρομες υπηρεσίες (built in return path).

 

Το IPTV (Internet Protocol TV) είναι ένα ιδιωτικό μοντέλο εκπομπής που παρέχεται μέσω των υποδομών ISP (οι παροχείς εκπομπών είναι συχνά μεγάλες εταιρίες τηλεπικοινωνιών) η εκπομπή τηλεόρασης παρέχεται επί πληρωμή μέσω των υποδομών digital subscriber lines (xDSL). Αυτή η εναλλακτική μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον και μπορεί να παρέχει ένα υψηλό (αλλά ακόμα περιορισμένο, καθώς βασίζεται σε ιδιωτικές πλατφόρμες) επίπεδο διαδραστικότητας.

 

Το IPHN (Internet Protocol Home Networking TV). Οι “Αθέατοι” προσωπικοί υπολογιστές αρχίζουν να παίζουν ένα πιο κεντρικό ρόλο στο πώς το περιεχόμενο διαχειρίζεται για τον θεατή. Το κλειδί σ’ αυτό είναι το γεγονός ότι ο ρόλος τη τηλεόρασης θα αλλάξει και οι θεατές θα χρησιμοποιούν μία γκάμα από συσκευές απεικόνισης για διαφορετικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Το IPHN είναι ένας τρόπος συνδυασμού υπηρεσίες εκπομπής τηλεόρασης με υπηρεσίες υψηλής διαδραστικότητας (συμπεριλαμβανομένου ήχου, βίντεο μέσο IP). IPHN λειτουργεί με την σύνδεση μικρών media centers (για παράδειγμα συσκευές μικρών υπολογιστών, Play Station ή X-BOX) σε μια οθόνη τηλεόρασης. Τότε μία απλή εκπομπή τηλεόρασης μπορεί να συγχωνευθεί φυσικά με πολύ προσωπικές και διαδραστικές (σε τοπικό και σε προσωπικό επίπεδο) υπηρεσίες. Αυτή η διαδραστική τηλεόραση έχει αναπτυχθεί από μικρούς τοπικούς παροχείς με έναν αρκετά κατακερματισμένο τρόπο σε όλη την Ευρώπη, Εταιρίες παροχής WIMAX- WIFI.

 

Δεν μπορούν όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες φροντίδας να εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνολογία τηλεόρασης, επειδή εξαρτάται από το επίπεδο διαδραστικότητας της εκάστοτε τεχνολογίας. Και συνήθως η αλληλεπίδραση της τηλεόρασης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το αντίκτυπο που έχει στους χρήστες στόχους. Η τηλεόραση μπορεί να είναι ένας ιδανικό μέσο για ανθρώπους που δεν είναι (δεν θα είναι ποτέ) χρήστες υπολογιστή. Το T-Seniority χρησιμοποιεί το ίδιο "φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον" για όλα τα είδη των συστημάτων τηλεόρασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικότητας, επιδεξιότητας.

 

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του T-Seniority για τους χρήστες;

 

Το T-Seniority υποστηρίζει:

  • Διαθεσιμότητα: Άνθρωποι που αδικούνται λόγω έλλειψης της γεωγραφικής κάλυψης.
  • Οικονομική ανεκτικότητα: Οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση λόγω έλλειψης:. Είτε γιατι το μέσο εισόδημα ενός πιθανού καταναλωτή είναι πάρα πολύ χαμηλό ή δεν είναι κερδοφόρο να παρασχεθεί η υπηρεσία λόγω των πραγματικών λειτουργικών δαπανών.
  • Δυνατότητα πρόσβασης: Αυτό έχει δύο στοιχεία: 1) οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες όπως η οπτική, ηχητική, ομιλία, γνωστική ή η κινητικότητας 2) τους ανθρώπους που τους λείπουν οι δεξιότητες ICT.

Να αντιμετωπίσει κατάλληλα αυτά τα ζητήματα, εξετάζεται από T-Seniority κοινοπραξία, ως η σημαντικότερη προστιθέμενη αξία για τους χρήστες.

 


Ποιες είναι οι απαιτήσεις (για έναν χρήστη) να λειτουργήσει το T-Seniority?

 

1) Έχει πρόσβαση στην TV STB (μικρές επενδύσεις άμεσα ή έμμεσα που γίνονται, για να προσφέρουν προηγουμένως): Διαθεσιμότητα και δυνατότητα προσέγγισης

 

2) Εξοικειώνεται χρησιμοποιώντας τον τηλεχειρισμό για να λάβει τις αποφάσεις: Δυνατότητα πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, το T-Seniority θέλει να φέρει την απλότητα στους χρήστες ως πρώτο βήμα προς την ψηφιακή δέσμευση.

 

Το T-Seniority θα προσφέρει τις αμφίδρομες υπηρεσίες στην τηλεόραση ικανές να κατευθύνουν τέλεια με τους δομικούς, τεχνολογικούς και χρηστικούς περιορισμούς, ώστε να θέσουν τα κορυφαία κιβώτια και τις συσκευές τηλεχειρισμού ευρέως διαθέσιμα στην αγορά.

 

Το T-Seniority επεκτείνει της δυνατότητες της τηλεόρασης, μέσα από οφέλη της καλύτερης προσιτότητας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να πλησιάσει εκείνα τα ακροατήρια που δεν μπορούν να καλυφθούν με παραδοσιακούς τρόπους (PCs, PDA ή κινητά τηλέφωνα). Αυτή είναι η σημαντικότερη προστιθέμενη αξία, για τους χρήστες του T-Seniority.Μια ακόμα σημαντική προστιθέμενη αξία για τους χρήστες του T-Seniority είναι η δυνατότητα του φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος.

 

Το μοντέλο στο οποίο βασίζεται το T-Seniority έχει στο επίκεντρο την τηλεόραση. Βασικές ανάγκες του Τ-Seniority:

(i) αποφυγή πολλαπλής πλατφόρμας διαχείρισης
(ii) διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών free-to-air (FTA) ή ευρυζωνικής σύνδεσης.