Το Έργο

Προσοχή! Ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Προφίλ έργου: Ακρωνύμιο: T-SENIORITY

 

Πλήρης τίτλος του έργου: "Χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της Πληροφορίας στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης"

 

Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία

 

Το έργο T-Seniority παρέχει ένα συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι σύμφωνα με προτιμώμενες διαθέσιμες τεχνολογίες πολυμέσων που παρέχονται μέσω της τηλεόρασης.

 

Ο κύριος στόχος του T-Seniority είναι ο συνδυασμός υπηρεσιών γύρω από το χρήστη, ιδιαίτερα η παροχή υποστηρικτηκών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών υπηρεσιών) για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) επικεντρώνοντας κυρίως στα άτομα της τρίτης ηλικίας ακόμα και αυτά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της τρίτης ηλικίας με σκοπό να καλυφτεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών φροντίδας με διάφορα μοντέλα υπηρεσιών (φροντίδα στο σπίτι, τηλε-βοήθεια, υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου, τηλε-ειδοποίηση, νοσηλευτικές υπηρεσίες…)

 

Αποτελεί ένα νέο μοντέλο υπηρεσίας που θα χρησιμοποιείται μέσω ψηφιακής τηλεόρασης (digital TV) , το πιο ευρέως διαθέσιμο μέσο σήμερα. Με τη χρήση καναλιών θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες το πιο ευρύ κοινό, όπως τα άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία δε μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα είδη ψηφιακής τεχνολογίας αναπτύσσοντας παράλληλα και την χρήση της τεχνολογίας στη χώρα μας. Συνεπώς η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μέσω του T-Seniority επεκτείνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χρήσης της τεχνολογίας κάθε χώρας όπου θα χρησιμοποιείται.


Κάτοχος/ παροχέας/ συντηρητής της υπηρεσίας

 

Ο κάτοχος της τεχνολογίας είναι η μικρομεσαία Ισπανική επιχείρηση IDI EIKON, η οποία σε συνεργασία με την κοινοπραξία του έργου T-Seniority θα καθορίσει ένα νέο στόχο ο οποίος θα είναι ανοιχτός στη συμβολή των διαφόρων συνεργατών και μη εταιριών του έργου, για την προώθηση της υπηρεσίας σε όλη την Ευρώπη ή/και παγκοσμίως.

 


Χρήστες της υπηρεσίας

 

Οι τελικοί χρήστες θα είναι τα άτομα (Ευρωπαίοι) της τρίτης ηλικίας καθώς και μεσήλικες που διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή/και κινητά τηλέφωνα αλλά είναι εξοικειωμένοι να χρησιμοποιούν το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Τα άτομα αυτά που θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία T-Seniority θα ανακαλύψουν ένα χρήσιμο εργαλείο ικανό να συμβάλει στον ανεξάρτητο τρόπο ζωής ακόμα και με προβλήματα υγείας.

 

Οι τελικοί χρήστες του T-Seniority δεν είναι οι άμεσοι πελάτες. Στην Ευρώπη, οι άμεσοι πελάτες θα είναι τοπικές, περιφερειακές (κυρίως) και εθνικές δημόσιες υπηρεσίες διοίκησης. Οι έμμεσοι πελάτες θα είναι χορηγοί που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα. Εντούτοις, η σχετική κρίσιμη μάζα των τελικών χρηστών απαιτείται για να πείσει τους πελάτες για να πληρώσουν για την υπηρεσία. Σε άλλες ηπείρους, ο άμεσος πελάτης μπορεί να είναι εκείνοι οι παροχείς υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις δημόσιες υπηρεσίες διοίκησης ή/και που εξυπηρετούν τους άμεσα τελικούς χρήστες.

 

Χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης (Από την άποψη του χρήστη)

 

Οι τελικοί χρήστες που κάθονται μπροστά από την οθόνη της τηλεόρασης με ένα απλό τηλεχειρισμό, θα είναι σε θέση να επιλέξουν μεταξύ πολλών διαφορετικών κοινών ή εξατομικευμένων υπηρεσιών: «Επικοινωνήστε με τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους, αναζήτηση σε ηλεκτρονικές αγορές, απευθείας σύνδεση για τραπεζικές συναλλαγές, κ.λπ......

 

Οι χαρακτηριστικοί τελικοί χρήστες της τηλεόρασης δεν χρειάζεται να ασχοληθούν για ποιο είδος τεχνολογίας είναι πίσω από τις προσωπικές υπηρεσίες T-Seniority που τους παρέχονται στο σπίτι (STB (Set Top Box) adapted to DTT-MHP, IPTV, IP-HOME- NETWORKING (IPHN), …). Μπορούν απ’ ευθείας να ανακαλύψουν όμως τις δυνατότητες που τους δίνονται: όπως παραδείγματος χάριν, την ομιλία με τα παιδιά τους, εστιάζοντας ακριβώς στη φωτογραφία με τηλεχειριστήριο και πατώντας ο.κ., χρησιμοποιώντας απλά το τηλεχειριστήριο που ξέρουν ήδη πώς να διαχειριστούν. Δεν πρέπει να περάσουν από οποιαδήποτε δύσκολη καμπύλη εκμάθησης. Είναι ο ίδιος τρόπους που χρησιμοποιούν ήδη καθημερινά.

 


Η βιωσιμότητα της Υπηρεσίας

 

Στον κόσμο της τηλεόρασης , (τουλάχιστον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες) οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να πληρώσουν για το τι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης που χρηματοδοτείται κανονικά από δημόσιους φορείς. Ωστόσο, στην περίπτωση του T-Seniority αυτοί που θα αναλαμβάνουν το κόστος σε πρώτη φάση, θα είναι (στην Ευρώπη) οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την προώθηση και υποστήριξη όσος αφορά την πληροφόρηση και την κοινωνική μέριμνα. Σε δεύτερη φάση, η υπηρεσία θα εξελιχθεί σε ένα συνδυασμό δημόσιο-ιδιωτικού μοντέλου όπου η χορηγία και η δημοσιότητα θα μοιράζονται το κόστος. Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε τη υπηρεσία T-Seniority ως ένα "μόνο ιδιωτικό" μοντέλο.

 

Τεχνολογία (υλικό, λογισμικό, κανάλια παράδοσης)

 

Από την πλευρά του διακομιστή, το T-Seniority θα παρέχεται μέσω Διαδικτύου με τη χρήση του μοντέλου λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) συμπεριλαμβανομένου των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Όλες οι υποδομές της τεχνολογίας πληροφορικής (IT)και οι υπηρεσίες υποστήριξης που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας θα φιλοξενηθούν σε ένα κέντρο δεδομένων καθώς και σε κέντρα δεδομένων εφεδρικών αντιγράφων.

 

Η υπηρεσία θα φθάσει στους τελικούς χρήστες STB σύμφωνα με δύο εναλλακτικές τεχνολογίες:1) FTP σε κεντρικούς υπολογιστές από διαχειριστές και πομπούς MULTIPLEX (σε περίπτωση των DTT (DVB-T; DVB-H)) των T-Seniority xlets έτσι ώστε να τοποθετηθούν σε carousels . 2) https (ασφαλείς) σελίδες XHTML μετά από κριτήρια πρόσβασης (σε άλλες περιπτώσεις: IPTV, IPHN).

 

Από την πλευρά πελατών, οι τελικοί χρήστες STB, σύμφωνα με τις τεχνολογικές ικανότητές τους, έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες T-Seniority μέσω ενός τηλεχειριστηρίου. Εντούτοις, διαφορετικά είδη STBs είναι ευρέως διαθέσιμα στην αγορά, αλλά λίγα είναι αυτά με υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης.

 

Κατά τη διάρκεια του έργου, η υπηρεσία θα προσφερθεί σε όλους τους εταίρους από ένα κοινό κέντρο δεδομένων. Ωστόσο, εάν το σύστημα αναπτυχθεί, για να εγγυηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, θα μπορεί να αναπαραχθεί είτε με την ανέγερση Data Centers σε όλη την Ευρώπη είτε ως υπεργολαβίες όταν και όπου χρειάζεται και αυτό χάρη στην δυνατότητα επέκτασης που υποστηρίζει.

 

Περιεχόμενο υπηρεσιών

 

Το T-Seniority δεν χρειάζεται εξωτερικό ειδικό περιεχόμενο. Μόνο την προσαρμογή δημοσίων (πολύγλωσσο σύνολο κατηγοριοποιημένων υπηρεσιών που διατίθεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, κτλ ...) και εξατομικευμένων υπηρεσιών (πρόσωπο με πρόσωπο) που απαιτούν μόνιμη και συντονισμένη προσοχή από τον πάροχο περιεχομένου (IDI EIKON) και κάθε οντότητα διαχείρισης (Δήμος, Οικογένεια, ...) που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες και το κόστος προσαρμογής στο T-Seniority δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

 

Το T-Seniority στηρίζεται στα αποτελέσματα του προγράμματος επικύρωσης αγοράς (Market Validation) eTEN project SENIORITY (C510754) όπου έληξε επιτυχώς στις 31 Οκτωβρίου 2006.Τα σημαντικότερα επικειρομένα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν είναι: ένα τελικό σχέδιο εγκατάστασης που διατυπώνεται από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επικύρωσης. Μία νεα επιχειριση (τεχνοβλαστός) στο τέλος του έργου για την αρχική ανάπτυξη των υπηρεσιών στην Ισπανία. Η επικύρωση αγοράς κατάληξε στο ότι το «λύση “SENIORITY » ήταν μια νέα, έγκυρη και οικονομικώς αποδοτική πρόταση.

 

Μετά από την επικύρωση αγοράς, η IDI EIKON έχει εισαγάγει νέα αποτελέσματα R+D στη SOA πλατφόρμα e-Preventions ® προκειμένου να ενισχύσει τα e-services που βασίζονται σ’ αυτή (όπως εκείνες του T-Seniority). Επομένως, αν και η πρώτη επικύρωση και επέκταση των νέων λειτουργιών τηλεόρασης συνεχίζονται σε τοπικό πλαίσιο, μία νέα επανεπικύρωση και αρχική επέκταση της αγοράς απαιτείται σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.

 

Πληροφορίες για τα στάδια του έργου

 

7 κράτη εμπλέκονται: 182.000 χρήστες για δημόσιες υπηρεσίες(χαμηλή αλληλεπίδραση) και 1.600 χρήστες για ιδιωτικές υπηρεσίες (υψηλή αλληλεπίδραση) σε όλα τα κράτη που θα συμμετέχουν στο έργο:

 

  • Ισπανία: (30.000 – 500) Girona (12.000 – 100);
  • Ιταλία: Regione Toscana (60.000 – 400);
  • Ελλάδα: Θεσσαλονίκη (1.000 – 100) Αθήνα (1.000 – 100);
  • Αγγλία: Kirklees (70.000 – 100);
  • Γαλλία: PACA-Lorraine (2.000 – 400);
  • Κύπρος: (8.000 – 100);
  • Φιλανδία: Tampere (10.000 – 100)