To follow the outcomes of the T-Seniority II Workshop in Paris, please, follow this link

 

   

Tervetuloa T-Seniorityn pariin!

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

T-Seniority on innovatiivinen ICT -projekti, joka keskittyy erityisesti niihin julkisiin palveluihin, jotka liittyvät suoraan tieto- ja viestintäteknologiaan (ICT) ja Euroopan komission i2010 – Eurooppalainen tietoyhteiskunta 2010 -strategian pääteemoihin.

 

ICT -palvelut, -taidot ja -sisällöt ovat kasvava osa taloutta ja yhteiskuntaa. T-Seniority -projektin tavoitteena on luoda koko Euroopan kattava informaatioyhteiskunta, joka toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sekä asettaa etusijalle julkisten palvelujen ja elämänlaadun parantamisen ja on siten täysin EU:n i2010 -strategian mukainen.

 

Yksityissektori huolehtii yleensä ICT -kokonaisuuksien käyttöönotosta yrityksissä, mutta julkishallinnolla on velvollisuus luoda yritysten kehitykselle mahdollisimman hyvät olosuhteet. T-Seniorityn yhteydessä julkishallinnon panosta tarvitaan myös ICT -palvelujen tunnettavuuden parantamiseen, niitä hyödyntävien palvelujen ja tuotteiden markkinointiin sekä niiden tehokkaan hyödyntämisen edistämiseen. Vaikka ICT -sovellusten käyttöönotto on Euroopassa alkanut hyvin, e-palveluiden käytön hyödyntämistä voidaan vielä parantaa useita eri teknologisia vaihtoehtoja hyödyntävien projektien, kuten T-Seniorityn, myötä.