T-Seniorityn yhteistyökumppanit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

T-Seniority -konsortio koostuu tahoista, joilla on riittävästi tarvittavaa tietotaitoa ja näkemystä kunnianhimoisen ja innovatiivisen projektin läpiviemiseen. T-Seniority -konsortiossa on 14 yhteistyökumppania seitsemästä eri Euroopan maasta:

 

IDI EIKON; IMPULSA TDT; EURONA; REGIONE TOSCANA; UNIVERSITY OF SIENA; ALTEC; PREFECTURAL AUTHORITY OF THESSALONIKI; THEOTOKOS FOUNDATION; DIGITV; FNAQPA; PRIMETEL; e-ISOTIS; MEDINEUVO; CITY OF TAMPERE.

 

IDI EIKON Logo

Investigación y Desarrollo Informático, EIKON, SL (IDI) - Espanja

Valenciassa, Espanjassa toimiva, Internet- ja telekommunikaatiopalveluita tarjoava ohjelmistoyritys IDI EIKON on perustettu vuonna 1989. Yritys on keskittynyt kehittämään erityismarkkinoille edistynyttä IT ja Internet -pohjaista teknologiaa.

 

Yrityksellä on pitkät ja vakaat perinteet julkisrahoitteisiin, lähinnä eurooppalaisiin RTD ja eTEN -projekteihin osallistumisesta, joissa se on useimmiten toiminut koordinaattorina tai mainontajohtajana.

 

IDI EIKON on vahvasti mukana innovaatiojohtamisessa keskittymällä yrityksen päätehtävään, etsimällä uniikkeja tilaisuuksia ja päättämällä, sopivatko ne yrityksen strategiaan, määrittelemällä menestyksen mittareita ja jatkuvasti tilaisuuksia uudelleen arvioimalla.

 

IDI EIKONIN toimintalähtökohtana on, että tietoa ei synny pelkästään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, vaan myös hyvin monilla eri talouden aloilla, erityisesti kulutuksen (käyttämällä oppiminen) ja tuotteiden (tekemällä oppiminen) myötä. Tunnemme hyvin ne ongelmat, jotka liittyvät tiedon muuttamiseen innovatiivisiksi tuotteiksi tai palveluiksi sekä niiden muuttamiseen tuottavaksi liiketoiminnaksi.

 

Vaikka IDI EIKON ei ole konsultti- tai vakuutusalan toimija, yritys katsoo olevansa innovaatioiden kehittäjä ja markkinoija. Yritystutkimuksista ja kehittämisestä on tullut olennainen osa Idi Eikonin innovatiivista toimintakulttuuria. Yrityksen omalta kannalta katsottuna sen toimintaa ajavat seuraavat seikat:

 • Vastuullinen johto, joka pyrkii tutkimaan tulevaisuutta ja ymmärtämään markkinoiden tarpeet, resurssit ja niiden käytön sekä kilpailuhenkisen yritysmaailman tuomat haasteet.
 • Luoviin ratkaisuihin kannustavat työolot. – Vahva tuki yhteisprojekteille ja muulle yhteistyölle, jotka kehittävät ja kaupallistavat innovatiivisia ratkaisuja.
 • Hyvä projektihallinta, joka takaa innovaatioiden tunnistamisen, kehityksen ja kaupallistamisen.

 

Muiden kannalta IDI EIKON voidaan nähdä tietointensiivisenä yrityksenä, sillä tiedon lisääminen on sen toiminnan tärkein arvo.

 

T-Seniority -projektissa IDI EIKON toimii yleisenä koordinaattorina ja teknisenä johtajana sekä tuottaa tekniset ratkaisut, joiden immateriaalioikeudet ovat valmiiksi olemassa. Laitteiden muokkaamiseen ja käyttöönottoon liittyvä koordinointi, pilottien valmistelu ja ”mise en scène”, kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin osallistumien, markkinatutkimuksen suorittaminen ja tiiviissä yhteistyössä mainontajohtajan kanssa oleminen ovat yrityksen päätehtäviä – toisin tämä yhteistyökumppani on mukana kaikilla työpaikoilla projektin alusta loppuun asti.

 

IMPULSA Logo

Impulsa TDT (IMPULSA) - Espanja

Impulsa TDT on kaupallinen yhdistys, joka kehittää maanpäällisiä digitaalisia televisioverkkoja Espanjassa. Kansalliset ja itsenäiset televisioyhtiöt sekä päätelevisio-operaattori perustivat sen vuonna 2005 tavoitteenaan edistää maanpäällisen digitelevisioverkon kehittämistä Espanjassa. Impulsa tekee jatkuvaa ja suoraa yhteistyötä sekä valtion viranomaisten että julkishallinnon kanssa niin alueellisella kuin paikallisellakin tasolla.

 

7.6.2006 Impulsa TDT allekirjoitti teollisuusministeriön kanssa koko maata kattavan sopimuksen, jonka tavoitteena on luoda perusta, jonka pohjalta maanpäällinen digitaalinen televisioverkko saataisiin kattamaan Espanja kokonaisuudessaan.

 

Impulsa TDT:n jäseniä ovat kaikki koko maan kattavat maanpäällisiä digitaalisia televisioverkkoja käyttävät operaattorit, FORTA (Federation of Regional Radio & Television Organisms) ja yksityinen mediayhtiö Abertis Telecom.

 

Impulsan vastuulla on maanpäällisten digi-TV -verkkojen (DTT) markkinointi ja niiden käyttöön siirtymisprosessi yhteistyössä julkishallinnon ja muiden hankkeeseen liittyvien tahojen kanssa.

 

Tehtävien suorittamiseksi Impulsa TDT:

 • Edistää kansalaisten siirtymistä analogisesta digitaaliseen televisioverkkoon analogisen verkon lopulliseen alasajoon mennessä.
 • Suunnittelee ja toteuttaa toimintasuunnitelman maanpäällisen digi-TV -verkon toteuttamiseksi.
 • Kehittää ja suunnittelee tiedotusta niin, että loppukäyttäjät saavat mahdollisimman tarkkaa ja oikeaa tietoa digitaalisesta televisioverkosta.
 • Valvoo siirtymistä analogisesta digitaaliseen verkkoon.
 • Toimii yhteydenpitokanavana kaikkien yhteistyökumppaneiden välillä mahdollistaen ajatusten ja ehdotusten vaihdon kaikkien intressiryhmien välillä.
 • Ajaa kaikkien yhteistyökumppaneidensa yhteisiä etuja kansallisissa, kunnallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä, olivatpa ne poliittisia, hallinnollisia tai oikeudellisia.
 • Edistää tiedonkulkua kaikkien maanpäälliseen digi-TV -verkkoon liittyvien tahojen välillä.

 

Teollisuusministeriön kanssa allekirjoitettu sopimus antaa Impulsalle mahdollisuuden seuraaviin toimiin:

 • Maanpäällisen digitaalisen televisioverkon rakentaminen.
 • Digitaaliseen televisioverkkoon siirtymisen suunnittelu ja toteutus.
 • Siirtymävaiheen valvonta.
 • Tietoyhteiskunnan tarjoamien edistyneiden palveluiden käyttöönoton tukeminen.

 

T-Seniority -projektissa IMPULSAN tärkein rooli on Espanjan kattavan digitaalisen televisioverkon (DTT) luomisessa. Koska yritys on tehnyt alihankintasopimuksen hallituksen kanssa DTT:n luomisesta, se toimii yhdessä julkishallinnon kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yritys pystyy tarjoamaan palveluita T-Seniority -projektille ja samalla tukemaan ja vahvistamaan hankkeeseen liittyviä espanjankielisiä palveluita Espanjassa ja Etelä-Amerikan maissa. Sen päätehtävinä ovat kansainvälisten tapahtumien järjestäminen, DTT:n kehittäminen sekä yhteistyö sen käyttöönoton suunnittelussa.

 

Eurona Logo

 

Eurona (Euro) - Espanja

Eurona aloitti toimintansa vuonna 2001. Sen tavoitteena on hyödyntää edistynyttä langatonta telekommunikaatioverkkoa, tehdä kattavuusanalyysia ja suunnitella optimaalista verkon kattavuutta katvealueille myös maaseudulle.

 

Eurona perustuu uudenlaisille kommunikaatioteknologian palveluille, jotka vastaavat yhteiskunnan kysyntään. Se tarjoaa langattomia laajakaistapalveluita puhtaalla ja ekologisella tavalla. Se on ensimmäinen maailmanlaajuista IP -palvelua tarjoava yritys, jonka toiminta perustuu Wifiin (802.11b) ja WIMAX -tekniikallaa toteutettuun ilmaiseen langattomaan verkkoyhteyteen.

 

Tämä teknologinen innovaatio antaa selviä kilpailuetuja:

 • Nopeus ja edulliset käyttöönottokustannukset
 • Joustava palvelu
 • Liikuteltavuus

 

T-Seniority -projektissa Eurona toimii itsenäisenä IP -tuottajana, joka toimii (etupäässä, muttei yksinomaan) paikallisviranomaisten kanssa. Yritys on täydellinen kumppani, kun halutaan saada yhteys paikallisiin valtuustoihin, joiden on tarjottava kansalaisille ”paikallistettuja palveluita”. Eurona on myös yhteistyökumppani, jonka kanssa sopimukset voidaan tehdä kattamaan myös projektin päättymisen jälkeinen aika. Yrityksen päätehtäviä ovat laajakaistatelevisiotoiminnan (Internet Protocol Home Networking TV, IPHN) kehittäminen ja hallinta.

 

 

Regione Toscana Logo

Toscanan alue, ICT -tutkimus- ja inovaatiosektori, Italia

 

Paikallishallinnon osaston päätavoitteena on toteuttaa informaatioyhteiskuntaan liittyviä strategioita Toscanan alueella sekä kansalaisten keskuudessa että yhdessä eri sosiaalialan laitosten ja muiden toimijoiden kanssa, jotka toteuttavat alueen johtomalleja. Tavoitteiden saavuttamiseksi osasto:

 • Toteuttaa paikallisia aloitteita e-hallinnon, e-osallistumisen ja e-palveluiden saroilla eurooppalaisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla meneillään olevien ohjelmien mukaisesti.
 • Koordinoi ICT -kehitystä paikallishallinnon sisällä osallistuvasta näkökulmasta.
 • Edistää innovatiivisten ICT -työkalujen, ratkaisujen ja tuotteiden tehokasta käyttöä kansalaisten ja yritysten keskuudessa.

 

Tärkeimmät saavutukset noin vuodesta 1995 näihin päiviin: Alueellisen telemaattisen infrastruktuurin, RTRT:n (ensimmäisenä Italiassa), rakentaminen ja ylläpito. RTRT yhdistää kaikki julkiset laitokset (joita on nyt 380) Toscanan alueella sekä useita (kaupallisia ja ei-kaupallisia) yksityisyrityksiä.

 

Noin vuodesta 2001 näihin päiviin: ”e-Toscana” -aloitteen (the Action Plan of Tuscany Regional Administration) kehitys ja toteutus, johon sisältyy 50 ICT -alan yksityisen sektorin kehitysprojektia sekä e-hallinto - ja alueellisia e-osallistamisprojekteja, joihin on investoitu yli 100 miljoonaa euroa.

 

Jatkuvaa työtä ilmaisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseksi sekä innovatiivisten infrastruktuuriratkaisujen kokeiluja.

 

Noin vuodesta 2004 näihin päiviin: PAAS -projekti (Platform as a Service) joka on osa e-Toscana -projektia. Toscanan alueen pääasiallinen mielenkiinto on kohdistunut TELL ME -projektissa mukana oloon, jossa on voitu hyödyntää PAAS -projektin tuloksia. Samalla syntyi idea e-osallistumiseen liittyvästä jatkohankkeesta – alueellisia lakeja ollaan muuttamassa niin, että tavallisilla kansalaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja esimerkiksi oikeudenkäynteihin.

 

T-Seniority -projektissa Toscanan alue johtaa tärkeätä Workpackage 4 -osaa, käyttöönottoa ja toimintaa. 35 Toscanan alueen kaupungissa otetaan käyttöön maanpäällisiä yhteyksiä käyttävä digitaalinen televisio ja palveluita muokataan. Alueella järjestetään myös paikallisia tapahtumia ja Toscanasta osallistutaan kansainvälisiin tapahtumiin. Koska Toscanan alue on vastuussa kansalaisten peruspalveluista, sillä on tärkeä rooli palveluiden tarjoajana ja kehittäjänä.

 

University of Siena Logo

Sienan yliopisto - Italy

 

Sienan yliopisto keskittyy tutkimaan informaatioteknologiaa kommunikaation, oppimisen ja opettamisen kannalta. Tutkimus kohdistuu IT -työkalujen kehitykseen, analysointiin ja arviointiin. Rahoitus on järjestetty yliopiston omista rahastoista sekä ulkopuolisista lähteistä. Tutkimusryhmä muodostuu tietotekniikkaan, teletekniikkaan, langattomaan ja langalliseen telekommunikaatioon, kommunikaatiopsykologiaan ja kognitiiviseen ergonomiaan erikoistuneista tutkijoista. Tutkimuksissa mukana oleva henkilöstö on jo yli kymmenen vuoden ajan tutkinut aktiivisesti kognitiivista ergonomiaa, teletekniikkaa ja inhimillisiä tekijöitä, keskittyen lähinnä päätöksentekoon, oppimisprosesseihin, televerkkoihin ja inhimillisiin erehdyksiin.

 

Sienan yliopiston informaatioteknologisen tiedekunnan telekommunikaatiotutkimusryhmä (The Telecommunications Research Group, TRG) on viime vuosina lisännyt aktiivisesti tutkimustoimintaansa. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä seitsemän vakituista jäsentä (kaksi kokoaikaista professoria, kolme osa-aikaista professoria sekä kolme avustavaa professoria), kaksi tohtorin tutkintoa suorittavaa opiskelijaa sekä useita ulkopuolisia konsultteja, jotka tekevät säännöllistä yhteistyötä ryhmän kanssa. Ryhmän koon kasvun seurauksena myös tutkimuskohteiden määrä on lisääntynyt. Tällä hetkellä tutkimusta suoritetaan seuraavilla aloilla: 1) matkapuhelinviestintä, 2) etätunnistus, 3) kuvankäsittely ja lähetys, 4) verkkopalveluiden suunnittelu ja kehitys, 5) kulttuuriperintö ja multimedia, 6) signaalien ja kuvien prosessointi bioteknologiaa ja biolääketiedettä varten, 7) maanpäällinen digitaalitelevisioverkko ja 8) RF-ID (radiotaajuinen etätunnistus) ja sensoriverkot.

 

Tutkimuksen laadun todisteista käyvät hyvin laadukkaat alan julkaisuissa julkaistut artikkelit sekä se kansallisten ja kansainvälisten tutkimusprojektien määrä, joissa ryhmä on mukana. Sienan yliopistolla on läheiset suhteet teollisuuteen, sillä eri alojen yritykset tarjoavat sekä uusia teknisiä haasteita että hyviä tilaisuuksia testata ja tutkia niihin kehitteillä olevia ratkaisuja. Viime vuosina yliopisto on osallistunut useisiin yhteistyöprojekteihin teollisuuden ja akateemisen maailman yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

T-Seniority -projektissa Sienan yliopisto antaa käyttöön kokemuksensa ja tietämyksensä erilaisista palveluista, joita on mahdollista tarjota digitaalisen television välityksellä. Yliopiston pääasiallinen tehtävä on tehdä yhteistyötä Italian pilotissa Toscanan alueen kanssa. Painopiste on toiminnan kehittämisessä ja muokkaamisessa.

 

Altec Logo

Altec Software, S.A. – Kreikka

 

Altec on yksi ICT -alan isoimmista yrityksistä Kreikassa. Sen toimialaan sisältyvät ohjelmistot, systeemi-integraatio, telekommunikaatiopalvelut ja -tuotteet. Yrityksellä on useita toimipisteitä Kreikassa ja tytäryhtiöitä myös Romaniassa ja Bulgariassa. Altec kehittää ja tarjoaa sekä yksityiselle että julkiselle sektorille suunnattuja, kaikenkattavia teknisesti kehittyneitä ohjelmistosovelluksia ja -palveluita.

 

Yrityksen ohjelmistoyksikkö on eräs alan uranuurtajista. Se palvelee yli 40 000 asiakasta useilla eri yritysaloilla, kaikkialla Kreikassa. Perustamisestaan asti vuonna 1996, Altecin tutkimusyksikkö on onnistunut luomaan uusia tutkimusaloja, joista monia on onnistuttu hyödyntämään myös yrityksen kaupallisessa toiminnassa. Yritys on ollut mukana monessa eurooppalaisessa ja kansallisessa tutkimushankkeessa, joiden tuloksia on käytetty tuotekehityksessä ja uusien innovatiivisten, Euroopan markkinoiden tarpeisiin vastaavien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden luomisessa.

 

T-Seniority -projektissa Altecilla on useita kiinnostavia osa-alueita. Kreikan johtavana alan yrityksenä Altecin päähuomio on uusien markkinoiden avaamisessa ja uusien palvelumahdollisuuksien luomisessa ja kartoittamisessa. Altec edustaa yksityisiä osakkaita, joiden kanssa yhteistyön ja sopimusten solmimisen katsotaan olevan mahdollista. ICT -alan ammattilaisena yritys tukee kreikkalaisen pilottihankkeen toteuttamista Thessalonikin prefektuurin (pohjoisessa) ja TV- ja ISP -tarjoajien kanssa eri puolilla maata. Yrityksen päätehtävä on toiminnan kehittäminen ja muokkaaminen sekä kansainvälisten tapahtumien järjestäminen ja tulosten hyödyntäminen.

 

Prefectural Authority of Thessaloniki Logo

Thessalonikin prefektuuri – Kreikka

 

Thessalonikin prefektuurin hallitus (Prefectural Authority of Thessaloniki, NATH) perustettiin vuonna 1915 ja vuodesta 1993, kun sen toimintavalta ulotettiin kaikkialle Kreikkaan, se on valittu suoralla kansanvaalilla. Prefektuurin vuosibudjetti on 183 miljoonaa euroa ja se työllistää 1520 henkeä. Thessalonikia pidetään ja se toimii Euroopan Unionin ”porttina” Balkanin maihin.

 

Se on Pohjois-Kreikan pääkeskus, maan toiseksi suurin kaupunki (yli miljoona asukasta). Kaupunki on itä-länsi- ja pohjois-eteläsuunnassa maan liikenteen kansallinen ja kansainvälinen solmukohta. Huomionarvoista on, että alueella on huomattava etulyöntiasema infrastruktuurin kehittämisessä, sekä tutkimuksessa ja teknologiassa, sillä alueella on kaksi yliopistoa, teknologinen instituutti sekä useita tutkimuskeskuksia sekä teknologiapuisto. Kaikki nämä toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa.

 

T-Seniority -projektissa prefektuurin rooli on lähinnä saada kreikkalaiset ikäihmiset osallistumaan projektiin kansallisella tasolla. Se tekee yhteistyötä Altecin kanssa kreikkalaisen pilotin kehittämisessä. Julkisen sektorin toimijana ja Ateenan jälkeen maan toiseksi suurimpana kaupunkina, prefektuurin on pysyttävä kansallisella tasolla kansalaisten vaatimusten ja tarpeiden suhteen ja T-Seniority tulee toimimaan hyvänä täydennyksenä tarvittavien palveluiden tuottamisessa.

 

 

Tehotokos Foundation Logo

Theotokos Foundatiton – Kreikka

 

Theotokos Foundation on yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 1963 Ateenassa, Kreikassa. Se tarjoaa tukea ja palveluita mielenterveyspotilaille, heidän hoitajilleen ja omaisilleen. Palvelut ulottuvat varhaisesta puuttumisesta työllistymiseen. Toimintaa on seuraavilla aloilla:

 

Tutkimus ja asiantuntemus

 • käyttäjien vaatimukset ja niiden arviointi
 • ihminen-kone -vuorovaikutustekniikan arviointi ja opastus
 • mielenterveyspotilaille suunnatut teknologiset ympäristöt
 • puhetta korvaavat ja tukevat menetelmät
 • laatujärjestelmien sovellukset
 • vammaisille tarkoitetun ICF arviointimenetelmän kehittäminen
 • koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät tutkimukset
 • mielenterveyssairauksiin liittyvät monialaseminaarit
 • mielenterveysalan asiantuntijapooli
 • kansalliset ja eurooppalaiset disseminaatiot
 • ohjekirjat ja muu opetusmateriaali

 

Ammattiin ohjaus ja työllistäminen

 • kurssit, jotka parantavat mielenterveysongelmista kärsivien työllistymistä ja heidän työnhakukykyjään
 • ”kuinka etsiä töitä” -opetusta ja tukea työllistymiseen
 • henkilökohtaisten urapolkujen kehittämistä
 • systemaattista valmistumisen jälkeisen urakehityksen seuraamista

 

Tuetun työllistymisen verkosto Järjestö on toiminut vuodesta 1997 lähtien kansallisena työllistämisen tukiverkkona, jonka tarkoituksena on saada mielenterveysongelmista kärsineet työelämään. Työllistäjien ja työntekijöiden verkosto tarjoaa seuraavia palveluita:

 • mielenterveysongelmien ymmärtäminen
 • mielenterveysongelmaisten työllistämiseen liittyvien säädösten tulkinta
 • tukea niille yrityksille, jotka työllistävät mielenterveysongelmista kärsineen
 • tukea, ohjausta ja työn ohjausta työpaikoilla
 • seurantaa ja työpaikan säilymisen varmistamista

 

Toiminta

 • EU -rahoitteisten projektien koordinointi
 • projektien kehitystyö
 • projektien johto ja laadun valvonta

 

DIGITV Logo

DigiTV – Iso-Britannia

 

DigiTV Looking Local on paikallinen interaktiivinen televisio- ja matkapuhelinportaali, joka toimii Isossa-Britanniassa. Looking Local yhdistää paikallishallintoa ja kansallisesti merkittäviä palveluita ja se toimii ja sitä ylläpidetään DiTV:n ja matkapuhelinverkon kautta. Palvelu on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole halua tai mahdollisuutta käyttää tietokonetta.

 

Looking Localia ylläpitää DigiTV, joka on Kirkleesin kunnan hallinnon omistama ja ylläpitämä yleishyödyllinen yhdistys. DigiTV syntyi silloisen ODPM:n (the Office of the Deputy Prime Minister, nykyisin DCLG eli The Department of Communities and Local Government) e-hallinto -ohjelman tuloksena. Se sai rahoitusta kahdesta tärkeästä syystä: ensinnäkin, jotta voitaisiin luoda teknologiset edellytykset, joilla paikallishallinto yhteistyökumppaneineen voisi julkaista interaktiivisen television kautta saatavia palveluita kansalaisille ja toiseksi, jotta saataisiin luotua palveluverkko niiden DiTV:n alustatoimittajien kanssa, jotka takaisivat edullisimman ratkaisun kyseisten palveluiden tuottamiseksi. Molemmat tavoitteet saavutettiin ja Looking Local tarjoaa nykyisin edullista DigiTV -aloituspakettia paikallishallinnoille. DigiTV siirtyi joulukuussa 2005 paikallishallinnon alaisuuteen ja toimii paikallishallinnon hyväksi digikanavien kautta.

 

DiTV on osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi ja käytännölliseksi alustaksi ja sille on selvää tilausta Isossa-Britanniassa erilaisia palveluita tarjoavien yritysten parissa etenkin, kun maa siirtyy analogisesta digitaaliseen televisioverkkoon vuonna 2012. DiTV on täydentävä kanava, jonka avulla tarpeellisia palveluita on entistä helpompi tarjota kansalaisille ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Myöhemmin kehitetty matkapuhelimissa toimiva Looking Local -palvelu on nykyisin kaikkien käytettävissä niillä matkapuhelimilla, joilla saa yhteyden Internetiin.

 

T-Seniority -projektissa DigiTV, paikallisena digitaalisten televisio- ja matkapuhelinpalvelujen tarjoajana, toimii ensisijaisesti palveluiden tarjoajana Isossa-Britanniassa. DigiTV:llä on käytössään tarvittava tietotaito ja laitteisto, joilla palvelut saadaan kansalaisten käyttöön. DigiTV toimii projektissa sopimuksia aikaansaavana ja yhteistyötilaisuuksia luovana osakkaana, jonka ansiosta palvelut saadaan käyttöön paikallistasolla. Sen päätehtäviä ovat ikäihmisten saaminen mukaan toimintaan Isossa-Britanniassa kansallisella tasolla, toiminnan muokkaaminen ja edistäminen sekä paikallisten tapahtumien järjestäminen ja projektin tuloksista kertominen.

 

 

FNAQPA Logo

FNAQPA, Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées – Ranska

 

FNAQPA on yksi gerontologian johtavista yrityksistä. Se on erikoistunut ikäihmisiin ja kokoaa yhteen sekä palveluja tarjoavat yritykset että niitä tarvitsevat asiakkaat. Yrityksellä on laaja asiantuntemus ikääntymiseen liittyvissä asioissa.

 

FNAQPA edustaa ja puolustaa jäsenistönsä etuja useissa eri kansallisissa organisaatioissa:

 • Pääministeriö, sosiaali- ja terveysministeriöön, vanhusten asioista vastaavat tahot sekä parlamentti (CNAV).
 • CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie)
 • ANSEM (Agence Nationale de l'Evaluation Sociale et Médico-sociale)
 • Kansalaisten hyväksikäyttöä vastaan toimiva oikeusjärjestö
 • Verouudistuksen seurantakomitea
 • sekä DDASS:n (Euroopan parlamentin departmentin terveys- ja sosiaaliasioista vastaavan viranomaisen) ja muut EU:n valtuustojen (General Council) kaltaiset organisaatiot

 

FNAQPA toimii Ranskassa maanlaajuisesti ja laaja-alaisesti.

Tiedotus

Jäsenistön tiedottaminen on eräs FNAQPA:n vahvuuksista. Jäsenet saavat tehokkaasti ajantasaista tietoa alueensa uusimmista uutisista ja projekteista ja niiden kehityksestä. Tiedotteet on laadittu selkeästi ja niissä hyödynnetään runsaasti havainnekuvia. Säännöllistä tiedotusta täydennetään paikallistapaamisilla, jotta kaikki jäsenet pääsevät vaihtamaan mielipiteitä päivänpolttavista aiheista. Neljä paikallisosastoa huolehtii ja vastaa paikallisten tapahtumien toteutuksista.

 

Tavoitteet

FNAQPA:n tavoite on edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Siksi jokaisen palvelutuottajan laatu on sille tärkeä asia. FNAQPA on uskollinen arvoilleen ja on siksi esimerkiksi luonut ensimmäisen laatuluokitusjärjestelmän palvelutaloille. Se on julkaistu Ranskan ”Journal Officiel” -julkaisussa helmikuussa 1999. Vuonna 2003 ilmestyi uusi, uudelleen editoitu versio FNAQPA/SYNERPA, jossa on huomioitu alalla tapahtuneet lakimuutokset. Siksi FNAQPA:n jäsenillä on hyvin heidän tarpeitaan vastaava työkalu, joka auttaa työn laadun parantamisessa.

 

Koulutus

FNAQPA keskittyy sekä laatuun että etiikkaan, jotta vanhenevan väestön elämänlaatua ja heidän hoitoaan voidaan jatkuvasti parantaa. Sitä varten perustettiin koulutusyksikkö, joka järjestää jatkuvasti koulutustilaisuuksia eri laitoksissa ja palveluita tuottavissa yrityksissä. Ammattilaisten osaamisen parantaminen gerontologian alalla on FNAQPA:n tärkein tavoite.

 

Yhteydenpito

Parantaakseen omaa ja jäsentensä toimintaa, ja osallistuakseen kansalliseen keskusteluun vanhustenhuollosta, FNAQPA osallistuu useisiin ammatillisiin tapahtumiin (ammatilliset konferenssit, Geront’expo, kansalliset lääketieteelliset ja sosiaalialan tapahtumat...). Myös sekä kansalliset että paikalliset tiedotusvälineet pyytävät usein FNAQPA:lta lausuntoja. Tämä auttaa osaltaan yrityskuvan ja koko alan imagon parantamisessa.

 

T-Seniority -projektissa FNAQPA johtaa tärkeää WP5: Planning for Sustainability (Jatkuvuuden suunnittelu) -osaa. Kansallisen gerontologia-alan johtavana yrityksenä FNAQPA edustaa ranskalaisia loppukäyttäjiä ranskalaisessa pilotissa ja sen tehtävä on saada ranskalaiset ikäihmiset mukaan projektiin sekä valvoa projektin toteutusta. FNAQPA osallistuu myös paikallisten ja kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen. Päätavoite projektissa on arvioida ensikädeltä T-Seniorityn todellisia kaupallisia mahdollisuuksia sekä Ranskan että laajemmin Euroopan markkinoilla.

 

 

PRIMETEL Logo

PrimeTel (PTL) – Kypros

 

PrimeTel on kyproslainen telekommunikaatio- ja informaatioteknologiayritys. Se on ainut vaihtoehtoinen itsenäinen telealan yritys, jolla on valmiiksi rakennettu kiinteä kansallinen sekä kansainvälinen verkko. Yrityksen päätoimialoja ovat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset teekommunikaatiopalvelut, laajakaista- ja muut Internet-palvelut sekä IT -ratkaisut.

 

PrimeTel toimii alueellisesti Kyproksella, Kreikassa, Isossa-Britanniassa ja Venäjällä. Se tarjoaa ääni-, data-, ja IP -palveluita yrityksille ja tukkukauppapalveluita huolitsijoille, puhelinoperaattoreille sekä sisällön- ja Internet-tuottajille. Laajakaistaverkollaan PrimeTel on ensimmäisiä yrityksiä, joka tarjoaa suuren määrän palveluita yhdellä ainoalla yhteydellä, joka tunnetaan nimellä ”TriplePlay” (puhelin, Internet, interaktiivinen televisio), koteihin, yrityksiin ja järjestöille. PrimeTel tarjoaa puhelin-, Internet-, data- ja videopalveluita järjestöasiakkaille niiden kommunikaatiotarpeiden mukaan, yksityishenkilöille viihdekäyttöön sekä yhteydenpitoon ja muille telekommunikaatioyrityksille niiden verkkotarpeisiin. Lisäksi PrimeTelillä on vahva talonsisäinen, isoihin teknologisiin projekteihin osallistuva tutkimus- ja kehitysosasto, johon kuuluu Java-, Perl- ja . NET -ohjelmoijia, joilla on verkko- ja teleosaamista sekä tietotaitoa telekommunikaatioalan rahoituksesta.

 

Tutkimusosasto on kehittänyt ITPV -tekniikkaa (Internet Protocol TV, Internet-protokollaan perustuva teknologia, joka mahdollistaa vuorovaikutteisten televisio-ohjelmien jakelun) ja -videomonitorointisysteemin sekä TriplePlay ADSL -liittymän, joka mahdollistaa käyttäjätietojen hallinnan ja käsittelyn, ja johon sisältyy laskutusohjelma sekä IVR/SMS/MMS -alustat. PrimeTelin tutkimus- ja kehitysosasto vastaa yrityksen telekommunikaatiopalveluiden kehittämisestä ja optimoinnista sekä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden keksimisestä ja kehittämisestä. PrimeTel osallistuu sekä kansallisiin että eurooppalaisiin FP7 -projekteihin: MIMAX (http://www.ict-mimax.eu/) ja SmoothIT (http://www.smoothit.org/).

 

T-Seniority -projektissa PrimeTel tarjoaa Kyproksen tärkeimpänä IT -alan yrityksenä palveluiden käyttöönoton oman verkkonsa kautta yhteistyössä e-Isotisin kanssa, joka puolestaan vastaa Kyproksen pilotin toteutuksesta ja testaamisesta. Yritys tuo projektiin mukaan myös tärkeitä osakkaita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään projektissa käytettäviä palveluita asiakkailleen – tähän ryhmään kuuluu sekä yksityisiä että julkisia palveluntarjoajia. PrimeTel on pääasiallinen vaihtoehto perinteisille televisiokanaville ja juuri sellainen osakas, jollaisen T-Seniority -projekti tarvitsee saavuttaakseen pysyvyyttä ja jatkuvuutta kehittämilleen palveluille. PrimeTelin päätehtävät projektissa ovat toiminnan kehittäminen ja muokkaaminen (yhdessä e-Isotisin kanssa), kansainvälisten tapahtumien järjestäminen ja projektin tulosten hyödyntämiseen osallistuminen.

 

e-ISOTIS Logo

e-Isotis (EIS) – Kypros

 

e-Isotis (Information Society Open to ImpairmentS) on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ja auttaa vammaisia ja vanhuksia selviämään tietoyhteiskunnan asettamista haasteista.

 

e-Isotis yhdistää vammaisia ja heidän puolisoitaan sekä ICT -alan (informaatioteknologia) ihmisiä kaikkialta maailmasta. Se on tiiviissä yhteistyössä useiden eurooppalaisten kansallisten vammaisjärjestöjen, yliopistojen ja ICT -alan yritysten kanssa.

 

e-Isotis:llä on runsaasti ikäihmisten hoitoon liittyvää kokemusta. Se on mukana kahdessa ICT:hen ja ikäihmisiin liittyvässä FP6 -projektissa. Nämä projektit ovat: 1) Enable – A wearable system supporting services to "enable" elderly people to live well, independently and at ease, (FP6-IST-3), (kannettava palvelupaketti, joka parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään), yksivuotinen projekti, Internet-sivut: www.enable-project.eu. 2) Emerge: Emergence Monitoring and Prevention (FP6-IST-3), (hätätilanteiden tarkkailu ja ehkäiseminen), yksivuotinen projekti. Internet-sivu: www.emerge-project.eu.

Yhdistyksen suurin etu on sen inhimillisyys. Tarkemmin sanottuna yhdistyksellä on tukenaan kunnianhimoinen asiantuntijoiden joukko, jonka suurimpana tavoitteena on edistää vammaisten ja vanhusten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään sekä parantaa heidän elämänlaatuaan tarjoamalla lakineuvontaa, opetusta / koulutusta, tukea työllistymiseen, sosiaalista tukea sekä tutustuttamalla heitä helppokäyttöiseen tietotekniikkaan. Yhdistyksellä on kattojärjestönsä kautta yhteys yli 360 000 erityisryhmiin kuuluvaan ihmiseen.

 

Lisäksi e-Isotisin yhteistyökumppaneina on yhdistyksiä ja sosiaalisia organisaatioita, joiden pyrkimyksenä on elämänlaadun parantaminen. Näitä yhteistyökumppaneita on useimmissa Euroopan maissa, muun muassa Belgiassa, Unkarissa, Virossa, Alankomaissa, Romaniassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Liettuassa ja Tšekin tasavallassa. e-Isotis on myös tiiviissä yhteistyössä USA:ssa, Australiassa, Kanadassa ja Japanissa ICT:n ja erityistarpeiden parissa toimivien yritysten kanssa. Lisätietoja yhdistyksestä ja sen yhteistyökumppaneista löytyy Internetsivulta www.e-isotis.org. Lisäksi e-Isotis oli mukana Euroopan ensimmäisillä Assisitive Technologies for People with Disabilities (avustavaa teknologiaa erityisryhmille) -messuilla ja seminaarissa keväällä 2008. Tapahtumasta tehtiin jokavuotinen. Euroopassa saatujen hyvien kokemusten kannustamana vastaavanlaisia tapahtumia päätettiin järjestää myös Yhdysvalloissa, jonne e-Isotisillä on valmiiksi hyvät kontaktiverkot. e-Isotisillä oli myös oma osasto REHARCE 2008 -messuilla (Euroopan suurimmat erityisryhmien apuväline- ja palvelumessut) lokakuussa 2008.

 

Tärkein tavoitteemme Reharcessa oli työpajojen järjestäminen ja tiedon levittäminen messuvieraille (yli 30 000 henkeä) ICT:n hyödyistä sekä siitä, kuinka erityisryhmien elämänlaatua ja itsenäisyyttä voidaan kohentaa sen avulla.

 

T-Seniority -projektissa e-Isotis vastaa Kyproksen ja Kreikan pilottien käynnistämisestä ja käyttäjäryhmien perustamisesta. Se myös huolehtii projektin eettisistä näkökohdista. Projekti hyötyy myös yhdistyksen laajasta kontaktiverkostosta tulosten arvioinnissa ja niistä tiedottamisessa.

 

 

MEDINEUVO Logo

MediNeuvo (MED) –Suomi

 

MediNeuvo on Suomen johtavia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksiä. Se ja sen Ruotsissa toimiva sisaryhtiö pyrkivät luomaan uudenlaisia, korkealaatuisia, kustannustehokkaita täsmäpalvelukokonaisuuksia, jotka on mahdollista sulauttaa jo olemassa oleviin palveluihin. Toiminnassa hyödynnetään aiempia kokemuksia kotihoidosta, puhelinpalveluista, terveydenhuollosta sekä itsenäisen asumisen tukemisesta. Palveluiden kehittämisessä käytetään erilaisille ikääntyneiden ihmisten ryhmien tarpeisiin soveltuvia tekniikoita, kuten digitelevisiota, IPTV:tä (Internet-protokollan käyttöön perustuva tv-teknologia), mobiilitelevisiota ja videoneuvottelutekniikkaa, joiden avulla pyritään takaamaan asiakkaille mahdollisimman turvallista, itsenäistä ja sosiaalisesti rikasta elämää.

 

MediNeuvo työllistää lääkäreitä, sairaanhoitajia, puhelinneuvojia ja kotihoitajia. Se tarjoaa asiantuntevaa sosiaali- ja terveyspalvelua ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Yritys palvelee sekä yksityis- että julkisen sektorin yrityksiä, esimerkiksi vakuutusyhtiöitä ja lääkäriasemia. Asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Kotkan kaupunki, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, If P&C Insurance ja Oracle Finland oy.

 

Suomen laki asettaa tarkat vaatimukset elektronisesti tarjottaville palveluille. Lisäksi kaikille terveydenhoitoalan ammattilaisille otetaan vuoden 2009 aikana käyttöön PKI -pohjainen digitaalinen tunnistusjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton myötä myös potilaina olevien vanhusten tulee käyttää samankaltaista järjestelmää henkilöllisyyden todistamisessa ja hoitosuostumusten myöntämisessä. Nämä järjestelmät tulevat olemaan olennainen osa MediNeuvon toimintaa T-Seniority -projektin suomalaisessa pilotissa.

 

Medineuvon toiminta-ajatus perustuu tieteellisesti tutkittuihin, hyviksi havaittuihin ratkaisuihin. MediNeuvon tärkeimmät rahoittajat ovat Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) ja ruotsalainen MedHelp Ab -yritys.

 

T-Seniority -projektissa MediNeuvo toimii julkishallinnolle palveluita tuottavana johtavana yrityksenä tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa suomalaisen pilotin toteutuksessa. MediNeuvon kiinnostuksen kohteena projektissa on uusien toimintamuotojen sulauttaminen jo olemassa oleviin kotihoito- ja terveyspalveluihin. Yrityksen päätehtäviä projektissa ovat suomalaisten ikäihmisten saaminen mukaan projektiin, toiminnan kehittäminen, paikallisten tapahtumien järjestäminen sekä kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen.

 

City of Tampere Coat of Arms

Tampereen kaupunki (TAM) – Suomi

 

Tampere sijaitsee kauniissa järvi- ja harjumaisemassa kahden järven välisellä kannaksella. Se on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki. Tampereen kaupunkiseutu – johon sisältyvät Tampere ja sen ympäristökunnat – on Suomen toiseksi suurin kasvukeskus. Tampereella on 206 000 asukasta ja Tampereen kaupunkiseudulla asuu noin 325 000 ihmistä. Kaupungin tuloveroaste on 18 % ja kaupungin vuosikate on 1 400 miljoonaa euroa.

 

Kaupungin pinta-ala on 688 km2 ja asukastiheys 388 asukasta / neliökilometri.

 

Tampere on moderni teollisuuden, kaupan, palveluiden ja koulutuksen keskus. Keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet takaavat hyvät lähtökohdat yrittäjyydelle ja laadukkaalle elämälle.

 

Kaupungin tarjoamat perhe- ja sosiaalipalvelut perustuvat lakeihin. Useimmat palvelut ovat harkinnanvaraisia. Paikallisviranomaiset voivat itsenäisesti päättää kulujen jakamisesta eri palveluiden kesken. Kaupungin asukkailla on subjektiivinen oikeus tiettyihin kaupungin tarjoamiin palveluihin, ja kaupungin on turvattava niiden saatavuus.

 

Ikäihmisten palvelujen avulla pyritään takaamaan turvalliset vanhuuden päivät omassa kodissa mahdollisimman monille tamperelaisille.

 

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan koti- ja omaishoidon tuella. Päivä- ja virkistystoiminnalla ylläpidetään terveyttä, toimintakykyä ja selviytymistä. Päivätoimintaa tarjoavat päiväkeskukset, palvelukeskukset ja korttelikerhot.

 

Jos kotona asuminen ei tuettunakaan käy päinsä, vaihtoehtona voi olla palvelutalossa tai ryhmäkodissa asuminen. Sairaala- ja vanhainkotihoitoon turvaudutaan, kun vanhuksen ikä ja sairaudet tekevät kotona selviytymisen mahdottomaksi.

 

Osa kaupungin terveyspalveluista on jaettu alueellisesti. Kaupunki on jaettu maantieteellisesti kolmeen palvelualueeseen; eteläiseen, itäiseen ja läntiseen. Kaikki Tampereen kaupungin asukkaat kuuluvat asuinpaikkansa mukaan johonkin näistä alueista.

 

T-Seniority -projektissa Tampereen kaupunki julkisena tahona vastaa tuotantoyksiköiden koordinoinnista ja hyvinvointipalveluiden (sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus. ja kulttuuripalvelut) operationaalisesta ja taloudellisesta hallinnasta. Se vastaa erityisesti asiakaslähtöisten, poikkihallinnollisten ja monien eri tuottajien tarjoamien palveluiden (esim. NGO:t (yleishyödylliset järjestöt), yksityiset ja julkiset tahot) kehittämisestä hyvinvointipalveluiden alalla. Suomen T-Seniority -projektin pilotissa kaupungin kehitysyksikkö huolehtii pilotin kohderyhmän valinnasta niin, että ryhmään tulee tilastollisesti kattava otos eri elämänvaiheissa olevia ikäihmisiä. Kaupungin päätehtäviä projektissa ovat ikäihmisten saaminen mukaan projektiin, toiminnan kehittäminen sekä projektista tiedottaminen ja paikallisten tapahtumien järjestäminen. Kaupunki toimii tiiviissä yhteistyössä MediNeuvon kanssa.