Projekti

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Projektiprofiili: esityksen akronyymi: T-Seniority

 

Esityksen koko nimi: ”Expanding the benefits of Information Society to Older People through digital TV channels”

 

 

Tietoa palvelusta

T-Seniority tarjoaa joustavan kokonaisuuden asiakaskeskeisiä ja henkilökohtaisesti muokattuja e-palveluita asiakkaan valitseman tai käytettävissä olevan ICT -median välityksellä; etupäässä käytössä ovat digitaaliset ja digitaalisesti interaktiiviset televisiot.

 

T-Seniorityn päätavoitteena on kehittää käyttäjäkeskeisiä palvelukokonaisuuksia, joissa keskitytään erityisesti vähäosaisia sosiaaliryhmiä – rajoja ylittävät palvelut mukaan lukien – avustaviin ohjelmiin. Keskittymällä lähinnä vanhempiin ja ”vanhenemisen alkutaipaleella oleviin” ihmisiin, T-Seniority pyrkii kattamaan laajan palvelutarpeiden kirjon monissa eri paikoissa ja tilanteissa (kotihoito, puhelinneuvonta, matkapuhelinpalvelut, puhelinhälyttimet, sairaanhoitajan palvelut…). Tämä innovatiivinen palvelu hyödyntää digitaalista televisiota, sillä se on useimmille marginaaliryhmille mieluisin ja helpoimmin saatavilla oleva väline. Digitelevisiota käyttämällä pyrimme tavoittamaan yleensä vaikeasti tavoitettavia yleisöjä, kuten ”vanhenevia vammaisia”, joilla on kenties vähemmän muita digitaalisen teknologian tuotteita käytettävissään. Digitelevision käyttö kohentaa kasvavan vanhenevan väestönosan elämänlaatua ja vastaa paremmin heidän tarpeisiinsa. Siksi digitaalisuuden yhdistäminen T-Seniorityyn on myös sosiaalista yhdistämistä ICT TV -virralla.

 

Palvelun omistaja / tarjoaja / ylläpitäjä

Käytössä olevan teknologian omistava espanjalainen keskisuuri yritys Idi Eikon yhdessä T-Seniority -konsortion kanssa määrittelevät uuden hankkeen, joka on avoin sekä hankkeeseen osallistuville tahoille että muille organisaatioille. Tavoitteena on tarjota palveluita Euroopan ja / tai maailmanlaajuisesti.

 

Palvelun käyttäjät

Palvelun loppukäyttäjinä tulevat olemaan (eurooppalaiset) vanhemmat ja vanhenevat ihmiset, jotka ovat haluttomia tai kykenemättömiä käyttämään tavallisia tietokoneita ja / tai matkapuhelimia, mutta osaavat käyttää television kaukosäädintä. T-Seniorityn tavoitteena on tarjota heille toimiva työkalu, joka luo edellytyksiä mahdollisimman itsenäiselle elämälle. T-Seniority -projekti keskittyy tuottamaan palvelumalleja, jotka vastaavat paikallisen, alueellisen ja kansallisen julkishallinnon tarpeisiin. Sitä varten tarvitaan kuitenkin riittävä määrä loppukäyttäjiä (kansalaisia ja potilaita) tuottamaan toimiva malli palvelusta, jotta eri hallintoelimet kiinnostuvat siitä riittävästi ostaakseen sen. Palvelumalliin on sovellettavissa lukuisia erilaisia palveluita. Joissain tapauksissa suora-asiakkaat voivat tuottaa palveluita julkisia palveluita ja / tai loppukäyttäjiä palveleville tahoille.

 

Tyypillinen käyttö käyttäjän näkökulmasta

Televisioruudun ääressä istuva asiakas tai potilas voi valita kaukosäätimellä useita sekä julkisia että yksityisiä eri palveluita käyttöönsä: hän voi olla yhteydessä sukulaisiinsa, ystäviinsä ja kollegoihinsa, pyytää kaupassakäyntiapua, korjauksia, sopia tapaamisia, käyttää verkkopankkia ja niin edelleen – eli samoja palveluita, joita tietokoneen käyttäjät hyödyntävät, mutta digitaalitelevision kautta.

Tavallisen televisionkäyttäjän ei tarvitse huolehtia kotonaan oleviin henkilökohtaisiin T-Seniority -palveluihin liittyvistä teknisistä ominaisuuksista (STB (Set Top Box) liitettynä DTT-MHP:hen, IPTV, IP-HOME-NETWORKING (IPHN)...), sillä ne ovat täysin käyttäjältä piilossa.

Asiakkaat voivat heti ryhtyä käyttämään palvelua ja osallistua useisiin erilaisiin, mielenkiintoisiin toimintoihin. Esimerkiksi: he voivat keskustella lastensa kanssa yksinkertaisesti napsauttamalla tutulla kaukosäätimellä televisioruudulla näkyvää lapsensa kuvaa. Uusien palvelumallien käyttöönoton ja toiminnan oppimisen toivotaan olevan helpompaa, kun laite – televisio – ja sen käyttö on jo valmiiksi tuttua ja hallittua.

 

Palveluiden tuottaminen

Euroopassa suurin osa televisiotarjonnasta on mainosrahoitteista eivätkä ihmiset mielellään maksa ylimääräisiä maksuja. T-Seniorityn tapauksessa katsoja ei joudu maksamaan, vaan kuluista huolehtivat julkisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisesta vastuussa olevat ja / tai digitaalista ja sosiaalista osallisuutta edistävät tahot. Toisessa vaiheessa palvelut voisivat kehittyä julkisten ja yksityisten palveluiden yhteismalliksi, jossa sponsorointi ja julkisuus voitaisiin yhdistää yritysmalliin. Eurooppalaisessa kontekstissa ei ole realistista ajatella T-Seniorityn palveluita pelkästään yksityisenä palvelumallina.

 

Teknologia (hardware, software, jakelukanavat)

T-Seniorityn jakelukanavana käytetään Internetiä, palvelimena toimii Software as a Service (SaaS) -malli, johon on liitetty kaikki back-office -toiminnot. Pääpalvelinkeskus ja sen varmuuskopiopalvelinkeskukset huolehtivat kaikista informaatioteknologisista (IT) infrastruktuureista ja palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisista tukipalveluista.

Palvelu tuotetaan loppukäyttäjien laitteisiin (STB) kahdella vaihtoehtoisella teknologisella tavalla: 1) T-Seniorityn xlet-sovellukset siirretään ftp:llä palvelinkeskuksille MULTIPLEX -tuottajille ja jakelijoille (DTT:n ollessa kyseessä (DVB-T; DVB-H) datakaruselleihin laitettaviksi; 2) (suojatuilla) XHTML https -sivuilla, jotka täyttävät saavutettavuusehdot (muissa tapauksissa: IPTV, IPHN).

Käyttäjän kannalta loppukäyttäjän omalta laitteelta on sen teknologisten ominaisuuksien mukainen, suora yhteys T-Seniorityn palveluihin television kaukosäätimen välityksellä. Vaikka laitekirjo on markkinoilla laaja, vain harvassa laitteessa on korkeatasoinen mahdollisuus interaktiiviseen käyttöön.

Projektin aikana palvelu tuotetaan kaikille siihen osallistuville yhteisen palvelinkeskuksen kautta. Jos järjestelmä kuitenkin laajenee, sitä voidaan palvelutason takaamiseksi laajentaa joko perustamalla uusia palvelinkeskuksia eri puolille Eurooppaa tai tekemällä alihankintasopimuksia tarpeen mukaan.

 

Palvelun sisältö

T-Seniority ei tarvitse tarkkaa ulkoista sisältöä. Riittää, että julkisia palveluita muokataan (esim. monikielinen lista tarjolla olevista palveluista tietyllä alueella). Lisäksi henkilökohtaiset (ihmisten väliset) palvelut vaativat jatkuvaa ja koordinoitua huomiota sisällöntuottajalta (IDI EIKON) ja kaikilta kokonaisuuteen liittyviltä (kunnat, perheet, jne.), jotka käsittelevät kyseisiä asioita. Siksi T-Seniorityyn liittyvien muutosten vaatimaa työmäärää ja kuluja ei pidä aliarvioida.

T-Seniority perustuu eTEN SENIORITY -projektissa tehtyyn markkinatutkimukseen (C510754), joka päättyi onnistuneesti 31.10.2006, tuloksiin. Projektin tärkeimmät vahvistetut saavutukset ovat: vahvistettujen toimintojen tulosten perusteella luotu lopullinen kehityssuunnitelma ja spin-off -yritys, joka projektin päätteeksi alkoi kehittää T-Seniority -palveluita Espanjassa.

Markkinatutkimuksessa päädyttiin vankkaan käsitykseen siitä, että ”SENIORITY-ratkaisu” oli uusi, perusteltu ja kustannustehokas esitys. Markkinatutkimuksen jälkeen IDI EIKON on esitellyt uusia R+D -tuloksia SOA e-Preventions  -alustallaan yhdistääkseen sen päälle rakennetut e-palvelut (kuten SENIORITYssa käytössä olevat) uuteen interaktiiviseen digitaaliseen televisioon. Siksi, vaikka paikallinen uusien televisiotoimintojen arviointi ja kehittäminen ovat jo käynnissä, markkinoiden uudelleenarviointi ja lisäkehitys Eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla on tarpeen.

 

Tietoja projektin vaiheista ja vaikutuksista

Mukana on seitsemän maata: julkisten palveluiden käyttäjiä (vähän vuorovaikutusta) on 182 000, ja henkilökohtaisten palveluiden käyttäjiä (paljon vuorovaikutusta) 1600 kaikissa projektiin osallistuvissa maissa.

  • Espanja: (30 000 – 500); Girona (12 000 – 100);
  • Italia: Toscanan alue (60 000 – 400);
  • Kreikka: Tessalonikia (1 000 – 100) Ateena (1 000 – 100);
  • Iso-Britannia: Kirklees (70 000 – 100);
  • Ranska: PACA-Lorraine (2 000 – 400);
  • Kypros: (8 000 – 100);
  • Suomi: Tampere (10 000 – 100)